Göm menyn

Forskarexamen

Licentiatexamen

Som en etapp i forskarutbildningen kan en licentiatexamen utfärdas. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng ingå.

Doktorsexamen

Utbildningen omfattar minst 240 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en doktorsavhandling om minst 120 högskolepoäng ingå. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats vid en offentlig disputation.

Ansökningblankett för licentiat- eller doktorsexamen

Frågor?

Gun Andersson, 013-28 1655
Agneta Dryselius, 013-28 1091


Sidansvarig: agneta.dryselius@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-02-09