Göm menyn

Forskarexamen

Licentiatexamen

Som en etapp i forskarutbildningen kan en licentiatexamen utfärdas. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng ingå.

Doktorsexamen

Utbildningen omfattar minst 240 högskolepoängs studier på forskarnivå. I utbildningen ska en doktorsavhandling om minst 120 högskolepoäng ingå. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats vid en offentlig disputation.

Ansökningsblankett för licentiat- eller doktorsexamen

För examen inom Medicinska fakulteten kontakta Medicinska fakultetens kansli.

Kontakta Examensenheten

E-post: examen@liu.se

Telefon: 013-28 10 00 (vx)

 

Besöksadress

 

Campus Valla
Hus Terra, ingång 37
Karta

Campus Norrköping
Kåkenhus
Karta

Campus US
Studentenheten, ingång 75, 76 eller 78, plan 11
Karta

 

 


Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 08 09:04:44 CET 2018