Hide menu

Major Subjects

Bachelor's Degree (B), Master's Degree (M)

Major Subject Bachelor Master Subject Area
Adult's Learning / Vuxnas lärande   M Arts
Applied Ethics / Tillämpad etik   M Arts
Applied Physics and Electrical Engineering / Teknisk fysik och elektroteknik B   Science
Biology / Biologi B M Science
Biomedical Engineering / Medicinsk teknik B M Science
Biomedical Laboratory Science / Biomedicinsk laboratorievetenskap (Faculty of Health Sciences) B   Science
Biotechnology / Bioteknik B   Science
Business Administration / Företagsekonomi B M Social Science
Cabinet-Making / Möbelsnickeri B   Science
Chemical Biology / Kemisk biologi B M Science
Chemical Engineering / Kemiteknik B   Science
Chemistry / Kemi B M Science
Children, School, Society / Barn, skola, samhälle B   Social Science
Child Studies / Barn   M Social Science
Civil Engineering / Byggteknik B   Science
Cognitive Science / Kognitionsvetenskap B M Science
Commercial Law / Affärsrätt B M Social Science
Comparative Literature / Litteraturvetenskap B M Arts
Computer Science and Engineering / Datateknik B   Science
Computer Science / Datavetenskap M Science
Computer Science / Datalogi B M Science
Culture and Communication Studies / Kultur- och kommunikationsvetenskap B   Arts

Cultural and Natural Heritage / Kultur- och naturmiljötolkning

B M Arts
Culture and Media Production / Kultur- och mediegestaltning B M Arts
Designing and Shape / Formgivning och gestaltning B   Arts
Didactics / Didaktik B M  
Economics / Nationalekonomi B M Social Science
Education / Pedagogik B M Social Science
Electrical Engineering / Elektroteknik B M Science
Energy and Environmental Science Technology / Energi- och miljöteknik B M Science
Engineering / Teknik B   Science
Engineering Physics / Teknisk fysik M Science
English / Engelska B M Arts
Environmental History / Miljöhistoria   M Science
Environmental Science / Miljövetenskap B M Science
Ergonomics / Ergonomi M Ergonomics
French / Franska B M Arts
Furniture Conservation / Möbelkonservering B   Science
Furniture Design / Möbeldesign B   Science
Gender Studies / Genusvetenskap B M Social Science
General Linguistics / Allmän språkvetenskap B M Arts
Geography / Geografi B M Social Science
German / Tyska B M Arts
Guitar Building / Gitarrbyggeri B   Science
Health and Society / Hälsa och samhälle M Social Science
History / Historia B M Arts
History of Art and Visual Communication / Konst- och bildvetenskap B M Arts
History of Art and Visual Communication / Konstvetenskap och visuell kommunikation B M Arts
Industrial Engineering and Management / Industriell ekonomi M Science
Information and Media Science / Informatik/Informations- och medievetenskap B M Social Science
Information Science, Business Applications / ADB B M Social Science
Information Systems / Informatik/Informationssystem B M Social Science
Knowledge Formation / Lärande B   Social Science
Management of Health and Welfare Organization / Hälso- och sjukvårdsadministration B M Social Science
Mathematics / Matematik B M Science
Mechanical Engineering / Maskinteknik B Science
Media and Communication Studies / Medie- och kommunikationsvetenskap B   Arts
Media Technology / Medieteknik B M Science
Medical Biology / Medicinsk biologi (Faculty of Health Sciences) B M Science
Modern Swedish / Nusvenska B M Arts
Music Production / Musikproduktion B M Social Science
Pedagogical Work / Pedagogiskt arbete B M Arts
Physics / Fysik B M Social Science
Political Science / Statsvetenskap B M Social Science
Practical Philosophy / Praktisk filosofi B M Social Science
Product Development / Produktutveckling   M Science
Psychology / Psykologi B M Social Science
Public Health / Folkhälsovetenskap (Faculty of Health Sciences) B M Arts
Religious Studies / Religionsvetenskap B M Science
Science in Education / Naturvetenskap i ett skolperspektiv   M Social Science
Social and Cultural Analysis / Samhälls- och kulturanalys B M Social Science
Social Anthropology / Socialantropologi B M Social Science
Social Care / Social omsorg (Faculty of Health Sciences) B M Social Science
Social Pedagogy / Socialpedagogik (Faculty of Health Sciences) B M Social Science
Social Work / Socialt arbete B M Social Science
Society and Culture / Samhälle och kultur i ett skolperspektiv B M Social Science
Sociology / Sociologi B M Social Science
Spanish / Spanska M Arts
Special Education / Specialpedagogik B M Social Science
Statistics / Statistik B M Science
Swedish Language / Svenska språket B M Arts
Swedish for Teachers of Immigrants / Svenska för invandrarundervisare B   Arts
Technology and Social Change / Teknik och social förändring   M Arts and Science
Technology - Design - Communication / Teknik - design - kommunikation   M Science
Theoretical Philosophy / Teoretisk filosofi B M Arts
Tourism / Turism B   Arts
Transportation Systems Engineering / Transportsystem   M Science
Upholstery / Möbeltapetsering B   Science
Water and Environmental Studies / Vatten i natur och samhälle   M Science

 


Page responsible: agneta.dryselius@liu.se
Last updated: 2014-04-24