Göm menyn

För dig som söker till ett magister- eller masterprogram


(Detta gäller endast dig som redan är student vid LiU)

För att bli antagen till avancerad nivå så krävs det att man uppfyller kraven för en kandidatexamen eller motsvarande. I de fall sökanden inte har hunnit få sin kandidatexamen utfärdad kan examensenheten utfärda ett intyg eller ett förhandsbesked.

  • INTYG för ansökan till avancerad nivå kan erhållas om alla fordringar för examen är uppfyllda men examensbeviset inte hinner utfärdas före ansökan till magister-/masterprogram.
    För ansökan om examen se Hur ansöker jag om examen?
  • FÖRHANDSBESKED för ansökan till avancerad nivå kan erhållas om inte alla fordringar för examen (max 20p/30 hp kvar) är uppfyllda vid ansökan till magister-/masterprogram.
  • För att INTYG alternativt FÖRHANDSBESKED för ansökan till avancerad nivå ska utfärdas måste, förutom handlingar enligt informationen på resp ansökningsblankett, kopia av ansökan till avancerad nivå bifogas ansökan. 
  • Intyg alternativt förhandsbesked skickas till dig och du får själv komplettera din ansökan till avancerad nivå (www.antagning.se).
  • För programstudenter vid Linköpings universitet som söker ett magister-/masterprogram som ges på svenska behöver förhandsbesked endast lämnas om villkor om detta finns angivet på kontot på antagning.se.

Om du är i behov av ett intyg eller förhandsbesked enligt ovan kontakta Examensenheten

 

 

 


Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 31 10:31:39 CEST 2017