Göm menyn

Linköpings universitets lokala regelsamling

Nyheter

Grund- och avancerad nivå

Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina (Äldre bestämmelser)

Förutsättningar för när två generella examina av samma typ kan utfärdas

Förutsättningar för när två generella examina (magisterexamen med djup och kandidatexamen) kan utfärdas (Äldre bestämmelser)

Föreskrifter rörande examination och examinatorer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för Magisterexamen med ämnesbredd

Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning och forskning

Beteckningar på doktors- och licentiatexamina vid Linköpings universitet

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Delegationsordning

Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden (FilFak)

Grundutbildningsnämnden: Instruktion och delegering till Kommittén för examina (HU)

Utfärdande av examensbevis från utbildningar vid (LiTH)

Fakultetsspecifika beslut/information

Filfak/Utbildningsvetenskap

Grund- och avancerad nivå

Tillgodoräknanden av utlandsstudier (FilFak)

Forskarnivå

Vägledning för forskarutbildning

Övrigt

Blanketter-övriga-Filfak

Blanketter-övriga-Utbildningsvetenskap

Terminstider

Studieadministrativa handboken (Filfak)

Studieadministrativa handboken (Utbildningsvetenskap)

Hälsouniversitetet

Grund- och avancerad nivå

Grundutbildningsnämnden - GUN

Kommittén för Examina

Forskarnivå

Vägledning till forskarutbildning

Övrigt

Blanketter

Studentenheten

Terminstider

Studieadministrativa handboken

Tekniska högskolan

Grund- och avancerad nivå

Studiehandboken

Generella beslut

Nämnden för data- och medieteknik 

Nämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Nämnden för industriell ekonomi och logistik 

Nämnden för kemi, biologi och bioteknik

Nämnden för maskinteknik och design

Forskarnivå

Doktorandhandbok

Övrigt

Blanketter

Examenshögtid

Terminstider

Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: agneta.dryselius@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-27