Göm menyn

Examen

Examensenheten utfärdar generella examina (högskoleexamen, kandidat-, magister- och masterexamen), kursbevis, yrkesexamina och forskarexamina för studenter inom Tekniska fakulteten, Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap.

Studenter inom Medicinska fakulteten hänvisas till Studentenheten.

Hur ansöker jag om examen?

Du kan ansöka om examensbevis på två sätt:

Viktig information inför hösten 2018

Under höstterminen 2018 kommer LiU byta system för hantering av studiedokumentation. Det innebär att vi från och med den 1 oktober kommer stänga ansökan om examen via Studentportalen. Vänta därför inte med att ansöka om examen utan gör det så fort du har fått dina sista hp inrapporterade. Ansökan digitalt kommer att öppna igen i mitten av december. Under mellanperioden finns en möjlighet att ansöka om examen via blankett. 

 

Via blankett:

Vill du istället hämta ut en blankett, besök Studerandeexpeditionen i Zenit på Campus Valla eller i Kåkenhus på Campus Norrköping. Om du studerar vid Medicinska fakulteten kan du hämta ut en blankett hos Studentenheten på Campus US.

När du skickar in ansökan om examensbevis via blankett ska du bifoga:

  • Registerutdrag över studieresultat. Stryk kurser som eventuellt inte ska ingå i examen. Det är viktigt att du har kontrollerat uppgifterna på registerutdraget (särskilt titlar på examensarbeten/projektarbeten/uppsatser).
  • Betygsutdrag (både på engelska och svenska) på kurser som du läst på andra lärosäten och som ska ingå i din examen,

och/eller

  • beslut som gäller din programexamen, t ex tillgodoräknande, utbyte av kurs, linjenämndsbeslut, individuell studiegång etc.

Din ansökan behandlas först när alla slutbetyg och eventuellt examensarbete/projektarbete/uppsats inrapporterats (med titel både på svenska och engelska eller endast engelska).

När får jag mitt examensbevis?

Handläggningstiden är mellan 4-12 veckor. För information om handläggningstider inom Medicinska fakulteten se Studentenhetens webb. Handläggningstiden kan vara längre i juni-augusti och i december. Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt, svenska/engelska, och är kostnadsfritt.

Till beviset bifogas ett Diploma Supplement som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet och som underlättar erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige. Dokumentet utfärdas på engelska.

Hur får jag mitt examensbevis?

Examensbevis och Diploma Supplement skickas med rekommenderad post till den adress du angivit på examensansökan. Därefter får du en avi eller sms och måste hämta ut försändelsen på anvisat utlämningsställe inom 14 dagar.  

Intyg för fortsatta studier

För att bli antagen till avancerad nivå krävs det att man uppfyller kraven för en kandidatexamen eller motsvarande. Examensenheten kan vid behov utfärda ett intyg eller ett förhandsbesked till dig som inte hunnit få din kandidatexamen utfärdad.

Kontakta Examensenheten

E-post: examen@liu.se

Telefon: 013-28 10 00 (vx)

 

Besöksadress

 

Campus Valla
Hus Terra, ingång 37
Karta

Campus Norrköping
Kåkenhus
Karta

Campus US
Studentenheten, ingång 75, 76 eller 78, plan 11
Karta

 

Nytt ladok på liu

  • På grund av systembyte kommer vi vara tvungna att stänga ansökan om examen via Studentportalen från och med den 1 oktober
  • Det kommer vara möjligt att ansöka elektroniskt från mitten av december
  • Under tiden finns det en möjlighet att ansöka om examen via blankett

Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 24 12:15:49 CEST 2018