Göm menyn

Examensenheten

Examen

Examensenheten har som mål att ge studenter och anställda rättssäkert och rättvist administrativt stöd och service under utbildningstiden och dokumentation på avslutade studier.

Examensenheten utfärdar generella examina (högskoleexamen, kandidat-, magister- och masterexamen), kursbevis, yrkesexamina och forskarexamina för studenter inom Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Studenter inom Hälsouniversitetet hänvisas till Studentenheten på HU.

Till Studentenheten

Hur ansöker jag om examen?

Examensbevis utfärdas efter ansökan elektroniskt via Studentportalen (Studerandeservice/Examensansökan) eller på särskild blankett som kan laddas ner (PDF), se nedan, eller fås på Centrala studerandeexpeditionen i Linköping eller Norrköping. Handläggningstiden är ca 8-10 veckor. Juni-augusti och december förlängd handläggningstid. Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt, svenska/engelska, och är kostnadsfritt.

När du skickar in din ansökan om examensbevis via blankett ska du bifoga:

  • Utdrag över studieresultat från Studentportalen alt från Studerandeexpeditionen. Stryk kurser som ev inte ska ingå i examen.
  • Det är viktigt att du har kontrollerat uppgifterna på registerutdraget noga (särskilt titlar på examensarbeten/projektarbeten/uppsatser).
  • betygsutdrag (både på engelska och svenska) på kurser som du läst på andra universitet/högskolor och som ska ingå i din examen,

och/eller

  • beslut som gäller din programexamen, t ex tillgodoräknande, utbyte av kurs, linjenämndsbeslut, individuell studiegång etc.

OBS! Ansökan behandlas ej förrän alla slutbetyg och ev examensarbete/projektarbete/uppsats inrapporterats med titel både på svenska och engelska (eller endast engelska).
 

Ansökningsblankett Tekniska fakulteten

Ansökningsblankett Filosofiska fakulteten

Ansökningsblankett Utbildningsvetenskap

För dig som söker till ett magister-/masterprogram

Centrala Studerandeexpeditionen

Diploma Supplement              

Linköpings universitet utfärdar, automatiskt och kostnadsfritt, i enlighet
med ett  regeringsbeslut ett diploma supplement (bilaga till examensbevis)
som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Diploma supplement ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige. Diploma Supplement utfärdas på engelska. För mer information se Universitets- och Högskolerådet.

Diploma Supplement (exempel)

Universitets- och Högskolerådet

Hur får jag mitt examensbevis/diploma supplement?

Examensbeviset skickas tillsammans med diploma supplement med rekommenderad post till adress enl ansökan. Du får en postavi eller sms och måste sedan hämta ut försändelsen på anvisat utlämningsställe där den finns kvar i 14 dagar. 

Kontaktinformation

Linköping

Examensenheten
Linköpings universitet
Terra, ing 37
581 83 Linköping

Telefon: 013-28 10 00 (vx)

Norrköping

Examensenheten
Linköpings universitet
Kåkenhus
601 74 Norrköping

Telefon: 013-28 10 00 (vx)

För information om vem som handlägger vilken utbildning, se 'Examensinformation', huvudområde eller program till vänster.

Ledning och personal

 

Lärarlegitimation

 

 

 


Sidansvarig: agneta.dryselius@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-30