Göm menyn

Bra adresser och länkar

Bild på flygande gubbe

Högskoleverket

En central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.
www.hsv.se

Landstinget i Östergötland

www.lio.se

Lika villkor

www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/lika-villkor

Linköpings kommun

www.linkoping.se

Linköpings universitet

Universitetsbibliotekens sidor för dig med läshinder.

http://guide.bibl.liu.se/lashinder

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier (tidigare TPB)

Litteratur på andra medier

www.mtm.se
 

Norrköpings kommun

www.norrkoping.se

Studera med funktionshinder

Informationssida om möjligheter att studera med funktionshinder.
www.studeramedfunktionshinder.nu

Tolkcentralen i Östergötland

Här finner du information om tolkcentralens verksamhet, ex. teckenspråkstolkning, skrivtolkning och taltjänst.
www.lio.se/rc/tolkcentralen

Utredning av dyskalkyli

Nu finns möjlighet att få en dyskalkyliutredning hos Landstinget i Östergötland. Läs mer här: :

www.lio.se/Om-landstinget/Pressrum/Nyheter/Landstinget-utreder-dyskalkyli/

 


Sidansvarig: asa.lowgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-27