Göm menyn

Information till studenter och personal

TentaAtt börja studera vid universitet/högskola innebär att ta ytterligare ett steg i sin bildning och utbildning. Universitetsstudier syftar till fördjupade kunskaper och färdigheter. Studentens förmåga att ta eget ansvar och formulera sina behov för att nå goda resultat i studiesituationen är av central betydelse för att nå framgång i såväl studier som i arbetslivet.

Läs mer om studentens ansvar i bifogad pdf.


Sidansvarig: asa.lowgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-06-21