Göm menyn

Att studera med funktionshinder

Studenter med ett permanent eller långvarigt funktionshinder har möjlighet att få stöd och service i studiesituationen. Funktionshindret ska kunna styrkas med intyg. Med permanent funktionshinder jämställs även dokumenterade läs-och skrivsvårigheter.

Linköpings universitets koordinatorer för studenter med funktionshinder heter Åsa Löwgren och Anneli Högström. Kontaktuppgifter till dessa hittar du i menyn till vänster.

 


Aktuellt

 

Sommartider

Vi är lediga vecka 28-32 och är tillbaka den 11/8 igen, men är tillgängliga på mail och telefon den 11/7 och den 14/7 i samband med att antagningsbeskeden kommer.

Nu kan det vara möjligt att få en dyskalkyliutredning hos Landstinget i Östergötland

Vänd dig till din vårdcentral för mer information.

 

Flera uppslagsverk i ett

Sedan årsskiftet 2012/2013 prenumererar Biblioteket på uppslagsverket WordFinder Online som alla anställda och studenter har tillgång till, både på jobbet och hemma. Den finns dessutom som app för mobil och surfplattor.

Läs mer här 

Stava Rex och SpellRight

Stava Rex och SpellRight är kostnadsfria rättstavningsprogram som kan användas för både PC/Mac. De är speciellt utvecklade med tanke på personer med dyslexi, och hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. Stava Rex hittar och rättar stavfel och grammatikfel i svensk text och SpellRight hjälper svensktalande att stava rätt på engelska.

Du hittar programmen under Programvaror i Studentportalen.

Till Studentportalen

Läshjälp med FriendlyReader

Nu finns en mjukvara som snabbt sammanfattar en lång text och som kan föreslå synonymer till ord du inte förstår. FriendlyReader är utvecklad på LiU och är dessutom öppen och gratis tillgänglig.

Läs mer om FriendlyReader

 

Genvägar

 

Kontakt

Campus Valla

Åsa Löwgren
Telefon: 013-28 28 39
Nås säkrast: måndag-fredag 08:30-09:30
E-post: asa.lowgren@liu.se

Hälsouniversitetet samt Campus Norrköping

Anneli Högström
Telefon: 013-28 19 20
Nås säkrast: måndag-onsdag samt fredag 08:30-09:30
E-post: anneli.hogstrom@liu.se

Dyslexipedagog

Lars Gustavsson
Telefon: 013-28 14 05
E-post: lars.gustavsson@liu.se


Sidansvarig: asa.lowgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-07-01