Göm menyn

Datorsalar vid LiU

Allmänna datorsalar

De allmänna datorsalarna (Knutpunkterna) är de datorsalarna som är tillgängliga för alla studenter vid Linköpings universitet oavsett fakultet eller institution. Här finns programvara för rapportskrivning (Office-paketet), e-postläsning och informationssökning på Internet. Där finns också publika skrivare som studenter får använda för utskrifter.

Var finns de allmänna datorsalarna?

Campus Valla Hälsouniversitetet Campus Norrköping

D-huset:
D2, D3

Örat Kåkenhus rum 2511 (åtkomlig för HU-studenter)

Key:
K1, K2, K4, K5 (multimediasal med Skype och MSN) och K3 (Mac-sal)

Patologen Kåkenhus plan 4 (åtkomlig för HU-studenter)
    Kåkenhus EDIT-rum 2515-2517, 2525-2529 (åtkomliga för HU-studenter)
    Bomullspinneriet plan 4

Behöver du hjälp med att hitta till datasalarna kan du ladda ner kartor från www.liu.se/om-liu/till-liu/kartor.

Tillträde

För att få tillträde krävs att du är registrerad vid Linköpings universitet, samt har ett fullvärdigt LiU-ID. För tillträde på kvällar och helger krävs dessutom ett passerkort/LiU-kort.

Övriga datorer

På universitetsområdet finns också övriga datorer där du har tillgång till informationssökning via Internet. Dessa datorer finns på universitetsbiblioteken och i hus Zenit på Campus Valla. På vissa institutioner finns det också datorsalar som är avsedda för institutionens studenter.

Egen dator

Om du har en egen bärbar dator som du vill använda dig av på campus kan du koppla upp dig mot universitets nätverk via sladd eller trådlöst. Du kan också skriva ut och kopiera i det gemensamma utskriftssystemet.

IT-hjälp

studentportalen

wifi

Driftinfo


Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-01