Göm menyn

Om E-post för studenter vid LiU

Som student vid Linköpings universitet får du ett personligt e-postkonto för både studierelaterad och privat e-post. E-postsystemet för studenter ändrades under hösten 2013 vilket nu innebär att det finns två olika e-post-system: Via e-GO (Google) samt via Lisam (Microsoft). Alla studenter kommer inom en snar framtid att migreras över till Lisam-systemet. Alla nya LiU-studenter får sin e-post via Lisam.

Skaffa e-post

För att få tillgång till din student e-post måste du först skaffa ett LiU-ID och sedan aktivera dit konto.

Som ny student skapar du ett temporärt LiU-ID genom att följa anvisningarna på www.liu.se/antagen. Det temporära LiU-ID:t ger dig tillgång till flera IT-tjänster, men inte till ditt e-postkonto. För att få det måste du först och främst vara registrerad på en utbildning eller kurs vid Linköpings universitet. Dagen efter att du har registrerat dig i Studentportalen kan du hämta ut den aktiveringsnyckel du behöver för att aktivera ditt fullvärdiga LiU-ID. Aktiveringsnyckeln kan du hämta ut i någon av de centrala studerandeexpeditionerna som finns på campus. Innan du får ut din aktiveringsnyckel så måste du visa upp giltig fotolegitimation (ID-kort, körkort, pass eller dylikt) samt skriva under en ansvarsförbindelse, som reglerar hur du får och inte får använda universitetets IT-resurser. Var noga med att läsa igenom ansvarsförbindelsen ordentligt!

E-postlistor

I Studentportalen kan du se vilka e-postlistor du är med på pga kurs- eller programregistreringar samt avregistrera dig samt söka efter andra e-postlistor.

Till e-postlistor i Studentportalen

Vid problem

Om problem uppstår med din e-post är du välkommen att kontakta studenternas helpdesk, antingen via telefon 013-28 5898 eller via e-post och felanmälningsformulär på webben.

Om du får spam kan du höra av dig till LiU:s Incident Responce Team, IRT, på spam@liu.se. För att IRT-gruppen ska kunna hantera oönskade brev behövs brevets samtliga rader, inklusive de normalt dolda raderna.

IT-hjälp

studentportalen

wifi

Driftinfo


Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-01