Göm menyn

Om E-post för studenter vid LiU

Som student vid Linköpings universitet får du ett personligt e-postkonto för både studierelaterad och privat e-post. E-postsystemet för studenter byts ut under höstterminen 2013, med början med alla nya studenter.

Information om det nya e-postsystemet som pdf.

Information för dig som har e-Go.

Skaffa e-post

För att få tillgång till din student e-post måste du först skaffa ett LiU-ID och sedan aktivera dit konto.

Som ny student skapar du ett temporärt LiU-ID genom att följa anvisningarna på www.liu.se/antagen. det temporära LiU-ID ger dig tillgång till flera IT-tjänster, men inte till ditt e-postkonto. För att få det måste du först och främst vara registrerad på en utbildning eller kurs vid Linköpings universitet. Dagen efter att du har registrerat dig i Studentportalen kan du hämta ut en aktiveringsnyckel du behöver för att aktivera ditt fullvärdiga LiU-ID. Aktiveringsnyckeln kan du hämta ut i någon av de centrala studerandeexpeditionerna som finns på campus. Innan du får ut din aktiveringsnyckel så måste du visa upp giltig fotolegitimation (ID-kort, körkort, pass eller dylikt) samt skriva under en ansvarsförbindelse, som reglerar hur du får och inte får använda universitetets IT-resurser. Var noga med att läsa igenom ansvarsförbindelsen ordentligt!

Skaffa LiU-ID

Ansvarsförbindelsen i Regelsamlingen

E-postlistor

I Studentportalen kan du se vilka e-postlistor du är med på pga kurs- eller programregistreringar samt avregistrera dig samt söka efter andra e-postlistor.

Till e-postlistor i Studentportalen

Vid problem

Om problem uppstår med din e-post är du välkommen att kontakta studenternas helpdesk, antingen via telefon 013-28 5898 eller via e-post och felanmälningsformulär på webben.

Till felanmälningsformuläret

e-posta helpdesk@student.liu.se

Om du får spam kan du höra av dig till LiU:s Incident Responce Team, IRT, på spam@liu.se.
För att IRT-gruppen ska kunna hantera oönskade brev behövs brevets samtliga rader, inklusive de normalt dolda raderna.

Läs mer om hur du hittar de dolda raderna

IT-hjälp

studentportalen

wifi

Driftinfo


Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-11