Göm menyn

LiU-ID

Som student vid Linköpings universitet tilldelas du ett IT-konto kallat LiU-ID. Det är en central användaridentitet som består av ett användarnamn samt ett lösenord. Användarnamnet består av fyra till fem bokstäver samt tre siffror, bokstäverna tas ur ditt för- och efternamn medan siffrorna slumpas fram för att skapa ett unikt användarnamn. Syftet med LiU-ID är att förenkla för dig som student, och att du bara ska behöva en inloggning till både e-post, Studentportal, fillager, LiU-kort, de allmänna datasalarna och bibliotekets nättjänster.

Skapa LiU-ID

För att få tillgång till ditt LiU-ID måste du som är ny student själv skapa ett temporärt LiU-IDwww.liu.se/antagen. Där hittar du information om vilka IT-tjänster du har tillgång till redan innan du börjar studera. Efter uppropet kan du registrera dig på ditt program eller kurs. Tidigast dagen efter att du har registrerat dig kan du hämta ut den aktiveringsnyckel du behöver för få tillgång till ditt fullvärdiga LiU-ID. Aktiveringsnyckeln kan du hämta ut i någon av de centrala studerandeexpeditioner som finns i hus Zenit på campus Valla, i Kåkenhus på campus Norrköping och på LiU-service ingång 76 på campus US.

Observera att innan du får ut din aktiveringsnyckel ska du uppvisa giltig fotolegitimation (ID-kort, körkort, pass eller dylikt).

Distansstudent

Om du studerar en distanskurs, eller bor långt från campus, kan aktiveringsnyckeln som ger tillgång till ditt fullvärdiga LiU-ID skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev. Följ instruktionerna på liu.se/antagen och skicka e-post till portal@studc.liu.se med namn, personnummer, postadress och mobilnummer. Därefter skickas en aktiveringsnyckel med instruktioner till dig.

Länk till information om utskrifter och kopiering

IT-guiderStudentportalenWI-FI på campusDriftinformation

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 23 14:45:51 CEST 2018