Göm menyn

Om Studentportalen

Studentportalen är en IT-tjänst där du som student loggar in och själv utför flera studieadministrativa rutiner. Här registrerar du dig på kurser, anmäler dig till tentor, beställer studiemeritförteckningar och mycket annat. Du loggar in i Studentportalen med ditt LiU-ID.

Logga in på Studentportalen

Har du problem med inloggning kan du höra av dig till studenternas helpdesk, via e-post  eller telefon 013-28 5898.

Skicka e-post till helpdesk@student.liu.se

Skicka felanmälan via Studentwebben

Har du tappat din aktiveringsnyckel, glömt lösenordet till din e-post eller fått ditt LiU-ID gallrat ska du kontakta Centrala Studerandeexpeditionen.

De olika studieadministrativa tjänsterna finner du under olika kapitel:

Tentamensanmälan: Du måste anmäla dig till de tentor du vill gå på för att vara garanterad en plats i tentamenslokalen. I regel är anmälningsperioden från 1 månad till 10 dagar innan tentamenstillfället. Men på varje tentamensalternativ står det alltid vilka datum som gäller. Det är också viktigt att du avanmäler dig till tentan om du inte avser att utföra den på grund av de höga kostnader som annars uppstår för vakter, material och salar.

Kursanmälan/val: Här länkas du till de olika anmälningssystem för fristående kurser/sommarkurser och programkurser inom samtliga fakulteter,( kursval inför varje ny termin).

Kursvärdering: I Studentportalen finns ett internetbaserat system för kursvärdering och som används av alla kurser som ges på LiU.

Studieresultat: Resultat på kurser och prov kan du se i Studentportalen från och med dagen efter det att de har rapporterats in i det studieadministrativa datasystemet Ladok. Underkända resultat visas inte.

Registrering: Om du är ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto) på www.liu.se/antagen för att kunna registrera dig. Därefter går du till Studentportalen och fliken "Registreringar". Du som ska fortsätta studera på ditt utbildningsprogram eller en fristående kurs och har ett aktivt LiU-ID registrerar dig också i Studentportalen.  När du genomfört din registrering läggs den in i Ladok och uppgifterna skickas automatiskt till CSN.

Om du har problem att registrera dig kan du få hjälp på din institution, på Centrala studerandeexpeditionen eller på Studentenheten om du läser på Hälsouniversitetet. Registrering ska alltid göras för varje termin som man tänker studera.

Studieuppehåll: Ansökan om studieuppehåll görs innan terminsregistrering och det kan endast göras för hel termin och för högst två terminer i taget. Ansökan gäller endast programstudenter.

Inställningar: Här kan du välja om du vill läsa Studentportalen på svenska eller engelska, byta lösenord och ändra inställningar hur du vill vara sökbar i sökstudentmotorn.

Studerandeservice: Här kan du beställa resultatintyg och registreringsintyg och kursbevis, beställa blankett för ansökan om examensbevis samt anmäla tillfällig adressändring till universitetet och studentkåren samt.

LiU-kortet: I Studentportalen kan du se status för ditt LiU-kort, ändra PIN-kod (OBS! Detta gäller endast Campus Valla och Norrköping) eller spärra det.

Sök student: Här kan du bland annat söka fram e-postadresser och programuppgifter för andra studenter. Observera att detta bara gäller om studenten ifråga valt att visa dessa uppgifter. Du kan själv välja vad som ska synas under Inställningar.

Studieadministrativa handboken: Den studieadministrativa handboken (SAH) fungerar som en uppslagsbok där du själv kan söka fram vad som gäller för olika studieadministrativa ärenden.

Gå till SAH

Frågor

Om det är något i Studentportalen som du finner oklart kan du på varje sida få mer information under Hjälp. Finns ytterligare frågor eller kommentarer om innehållet, går det också bra att skicka frågan via e-post.

Skicka e-post till portal@studc.liu.se

Frågor om studieadministration besvaras av Centrala studerandeexpeditionen,  på telefonnummer 013-28 20 00.

Gå till Centrala studerandeexpeditionens hemsida

IT-hjälp

studentportalen

wifi

Driftinfo


Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-11