Göm menyn

Upphovsrätt vid kopiering

Den som har skapat ett verk (oavsett om det är i tryckt, elektroniskt eller annan form) har ett skydd, upphovsrätt, för sitt verk i enlighet med upphovsrättslagen (1960:729). Det krävs ingen registrering eller liknande för att det upphovsrättsliga skyddet ska gälla. Ett verk som omfattas av upphovsrätt får vanligtvis inte användas (t.ex. genom framställning av exemplar oavsett form och metod, mångfaldigande eller genom att göra det tillgängligt för allmänheten) utan upphovsmannens tillstånd. Den som vill använda någon annans verk måste alltså följa vissa regler för att inte inkräkta på upphovsmannens rätt.

En student vid LiU har möjlighet att utnyttja universitetsbibliotekets avtal till att för privat bruk kopiera och ladda ner upphovsrättsligt skyddat material. I övrigt har studenter inte någon rätt att på universitetets kopiatorer kopiera kurslitteratur.

Vad gäller övriga offentliggjorda litterära verk i skriftlig form får var och en för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av begränsade delar av verket, t.ex. ett kapitel, eller framställa ett eller några få exemplar av verket om verket är av begränsat omfång, t.ex. en dikt eller en novell på ett begränsat antal sidor. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk. Med privat bruk avses studentens egna studier och innefattar inte någon rätt att t.ex. kopiera material åt andra studenter eller att efter egna studier överlämna - än mindre sälja - kopierat material till efterkommande studentkamrater.

Påföljder: Om man inte respekterar bestämmelserna i upphovsrättslagen löper man risk att bli åtalad för brott mot upphovsrättslagen och kan då få böter eller fängelsestraff.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 07 09:07:20 CET 2012