Göm menyn

Mecenatkort

Mecenatlogo

 SJ

LiU-kortet är även ett Mecenatkort, och alla studenter får vid uppdatering en Mecenatlogga skriven i nedre högra hörnet på LiU-kortet. Mecenat skickar inte ut separata Mecenatkort till LiU-studenter, utan man använder LiU-kortet i alla fall där man behöver visa Mecenatkort. Inloggningskod till Mecenats hemsida skickas hem till studenten med brev som tidigare.

Distansstudenter

LiU-kortet kan endast hämtas personligen och på plats på någon av våra kortstationer. Om du är distansstudent och inte har möjlighet till detta så kan du kontakta Kårservice och be dem beställa ett Mecenatkort som skickas till din hemadress. Mecenat har även en app till smartphones som går att använda när man behöver visa upp ett Mecenatkort.

SJ-rabatt med LiU-kortet

Studenter och doktorander som uppfyller kriterierna för att vara berättigad till studentrabatt hos SJ får även en SJ-logga tryckt på kortet vid uppdatering, och visar sedan detta på tåget för att styrka att de har rätt till studentrabatt. Mer information om reserabatter finns på Mecenats sida om reserabatter. Följande kriterier gäller för att få SJ-logga på kortet:

Studenter

  • Måste vara registrerade på kurser för minst 22,5 hp innevarande termin. Detta motsvarar 75% studietakt eller mer.

  • Måste ha en postadress inlagd i Ladok. Ange adress i Studentportalen om den saknas.

Uppdragsstudenter

  • Uppdragsstudenter får inte vare sig Mecenat-logga eller SJ-rabatt.

Doktorander

  • Måste ha en aktivitetsgrad på minst 75% innevarande eller föregående termin inlagd i Ladok.
  • Måste ha en postadress inlagd i Ladok.
  • Måste ha aktiverat sitt student-LiU-ID.
  • Doktorander exporteras till Mecenat mer sällan än studenter. Kontakta oss om du uppfyller kraven ovan men ändå inte får SJ-logga vid uppdatering.

Kontakt

Vid frågor om eller problem med Mecenats rabatter och tjänster, kontakta Mecenats kundtjänst eller Kårservice.


Sidansvarig: liukortet@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-16