Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-11-20

Kritiska samtal: Litteratur, politik och aktivism

Föreläsning - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till Litteraturscen Östergötland och "Kritiska samtal: Litteratur, politik och aktivism" med doktorand Solveig Daugaard som samtalar med Jörgen Gassilewski och Athena Farrokhzad samt Evelina Stenbeck om litteratur, politik och aktivism.
Kl 18:00 - 20:00
Plats: Hörsalen, Norrköping
För mer information se https://www.gotabiblioteken.se/web/gotabiblioteken/litteraturscen, kontakta Mats Granberg, e-post mats.granberg[a]regionostergotland.se.

2017-11-21

Arkeologi på Hospitalstorget – franciskanerkloster och kronohospital

Föreläsning - Linköpings universitet
Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland inbjuder till föreläsningen Arkeologi på Hospitalstorget – franciskanerkloster och kronohospital. Föreläsare: Emma Karlsson, arkeolog vid Östergötlands museum. Föreläsningarna är ett samarbete mellan Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland och Folkuniversitetet och sker med stöd från Folkuniversitetsföreningen. Entréavgift: 50 kronor för den som inte är medlem i Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland. Gratis entré för studenter vid LiU, som uppvisar giltig studentlegitimation. Varmt välkomna!
Kl 19:00
Plats: Restaurang Lagerbladet, Snickaregatan 22, Linköping
För mer information kontakta Ingrid Olsson, sekreterare Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland, e-post medicinhist.osterg@gmail.com .

2017-11-22

Disputation - Parmis Blomgran

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Parmis Blomgran försvarar sin doktorsavhandling "Inflammation and tendon healing". Opponent: Professor Patrik Danielsson, Umeå universitet
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ingång 76 pl 9, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Per Aspenberg, e-post per.aspenberg@liu.se, telefon 010-1034166.

Licentiatseminarium Robin Keskisärkkä

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Robin Keskisärkkä, MDALAB/HCS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Towards Semantically Enabled Complex Event Processing". Huvudhandledare: Eva Blomqvist. Opponent: Dr. Daniele Dell'Aglio, University of Zürich, Schweiz
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-141554, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13281460.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Filippo Remonato, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge. Titel: Water waves solutions of the Euler equations with affine vorticity.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

NorrUt - David Carlsson

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
David Carlsson, Högskolan i Gävle kommer till NorrUt och presenterar sitt avhandlingsprojekt. Titel: Trialog i lärarutbildningen - hur lärarkunskap görs i religionsdidaktiska trepartssamtal.
Kl 13:15
Plats: Bomull, B533
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-11-23

Kurs i ChIPseq analys

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2017-11-23 -- 2017-11-24 NBIS arrangerar en 2-dagars kurs i Stockholm. Kursinformation: https://www.scilifelab.se/events/chip-seq-data-analysis/ Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeABQ4GNi1culaPaWIcYnQDqu3
Plats: Stockholm
För mer information se https://www.scilifelab.se/events/chip-seq-data-analysis/ , kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Kristofer Vernmark - Psykologi

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kristofer Vernmark försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression." Opponent: Professor Edward Watkins, University of Exeter, UK
Plats: sal VAL, Vallfarten
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-28-24 09.

Relationality and Materiality in Uterus Transplanation

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lisa Guntrams text vilken behandlar analyserar teman så som materialitet och kroppslighet i intervjuer med kvinnor diagnostiserade med livmoderinfertilitet. Vill du ta del av texten som kommer att diskuteras vid seminariet? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Frank Kalter from the University of Mannheim is holding a seminar with the title "Analytical sociology and the study of ethnic inequalities". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Virtual patients supporting clinical reasoning – various approaches from European contexts.

Seminarium - Linköpings universitet
Välkommen till ett seminarium om interaktiva patientscenarier för lärande. Inga Hege PhD, från Ludwig-Maximilians-Universität München, Andrzej Kononowicz PhD från Jagiellonian University Krakow och Samuel Edelbring PhD, LiU presenterar olika exempel på hur virtuella patientfall kan stödja kliniskt resonemeang. Presentationerna följs av gemensam diskussion. Seminariet hålls på engelska. Ingen anmälan. Välkommen!
Kl 13:15 - 14:30
Plats: Tidlösa, plan 14 Växhuset (511), Campus US
För mer information kontakta Samuel Edelbring, e-post samuel.edelbring@liu.se, telefon 0700895794.

Bråck på stora kroppspulsådern och nya potentiella behandlingsstrategier

Föreläsning - Linköpings universitet
Bråck på stora kroppspulsådern orsakar 1–2 procent av världens dödsfall. Ofta vet man inte om att man har sjukdomen. Det saknas för närvarande markörer för de bråck som riskerar att spricka och det finns ingen läkemedelsbehandling tillgänglig. Screening av befolkningen och preventiv operation har minskat dödligheten men kan mer göras. Föreläsare: Dick Wågsäter, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, institutionen för medicin och hälsa
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, US.
För mer information se http://www.youtube.com/forskningiframkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-11-24

Disputation - Margareta Ahle

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Margareta Ahle vid Avdelningen för radiologiska vetenskaper försvarar sin doktorsavhandling "Necrotising Enterocolitis - epidemiology and imaging". Opponent: Tomas Wester, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-142375, kontakta Catarina Kullberg, e-post catarina.kullberg@liu.se, telefon 013-282784.

Disputation - Ming Guo (Dynamics of Health and Welfare, IKK)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Den 24 november kl.13:15 försvarar doktorand Ming Guo sin doktorsavhandling med titeln ”Making a Market out of a Welfare State. Swedish Local Politicians´ Perspectives on Elderly Care Marketisation.”. Opponent: Professor Maria Oskarsson, Göteborgs universitet.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/forskarutbildning-inom-dynamics-of-health-and-welfare#, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

Exjobbsframläggning - Max Gefvert

Seminarium - Linköpings universitet
Title: Automatic Segmentation of the Carotid Bifurcation using Region Growing and Support Vector Machines Description: Roughly 1 in 40 deaths worldwide are caused by strokes resulting from emboli that reach the brain from ruptured atherosclerotic plaques in the carotid artery. Segmentation of the carotid artery bifurcation in magnetic resonance imaging is necessary to enable further analysis. Unfortunately, this is a slow and difficult task that is often performed manually. Two segmentation methods, one based on Region Growing (RG), and one using Support Vector Machines (SVM), were implemented and evaluated for segmenting the carotid bifurcation in contrast-enhanced MR Angiograms (CE-MRA). Student: Max Gefvert Supervisor: Magnus Ziegler Examiner: Petter Dyverfeldt
Kl 14:00 - 16:00
Plats: Tesla, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmr, kontakta Magnus Ziegler, e-post magnus.ziegler@liu.se.

2017-11-28

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid LiU (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2017-11-29

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Maarit Järvenpää, Oulu University, Finland, och Institut Mittag-Leffler. Titel: Introduction to random covering sets.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2017-11-30

Phenomenology, STS and Bodily Donation in Medicine

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Kristin Zeilers text. Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Daniel Barkoczi from the Institute for Analytical Sociology (IAS) is holding a seminar with the title "Studying collective behavior in online interactive experiments". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Slutseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363655.

2017-12-01

Hyenas of the Limpopo

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Xolani Tshabalala, Hyenas of the Limpopo: The Social Politics of Undocumented Movement across South Africa's Border with Zimbabwe Opponent: Amanda Hammar, Köpenhamns universitet
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3, Kåken hus
För mer information kontakta Professor Stefan Jonsson, e-post stefan.jonsson@liu.se.

Slutseminarium: Britta Behrendt Jonsson (avd. för affärsrätt)

Seminarium - Linköpings universitet
Britta Behrendt Jonsson, doktorand vid Linköpings universitet. Slutseminarium för avhandlingsprojektet "Supervision of Insurance Groups: An Analysis of the Solvency II Group Solvency Capital Requirement from a Company Law Perspective" Diskutant: Torbjörn Ingvarsson, professor vid Uppsala universitet
Sista anmälningsdag: 2017-11-28
Kl 10:15 - 12:00
Plats: A-huset, sal 3C:817
För mer information se https://liu.se/medarbetare/bribe56, kontakta Britta Behrendt Jonsson, e-post britta.behrendt@liu.se.

Disputation - Denise Bäckström

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Denise Bäckström försvarar sin doktorsavhandling "Injury mortality in Sweden; changes over time and the effect of age and injury mechanism". Opponent: Docent Lovisa Strömmer, Karolinska Institutet, Stockholm
Kl 13:00
Plats: Runstenen, Campus Norrköping
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

2017-12-02

Kritiska samtal: Om post-digital litteratur

Föreläsning - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till Litteraturscen Östergötland och "Kritiska samtal: Om post-digital litteratur" med doktorand Jakob Lien (LiU) som samtalar med författarna Anna Axfors och Ulf Eriksson. Arrangörer: Litteraturscen Östergötland, Linköpings stadsbibliotek och Linköpings universitet.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Linköpings Stadsbibliotek
För mer information se https://www.gotabiblioteken.se/web/gotabiblioteken/litteraturscen, kontakta Mats Granberg, e-post mats.granberg[a]regionostergotland.se.

2017-12-04

Licentiatseminarium inom matematik: Dennis Wokiyi

Seminarium - Matematiska institutionen
Dennis Wokiyi, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Non-linear inverse geothermal problems". Opponent är Mårten Gulliksson, professor, Örebro universitet.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace (fd Visionen), B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-143031, kontakta Dennis Wokiyi, e-post dennis.wokiyi@liu.se.

2017-12-06

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Esa Järvenpää, Oulu University, Finland, och Institut Mittag-Leffler. Titel: Non-uniform random covering sets.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

NorrUt - Hassan Sharif

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Hassan Sharif presenterar sin avhandling: Min avhandling handlar om nyanlända irakiska ungdomars möte med den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning för invandrare (IVIK). Hur blir mötet mellan de nyanlända och utbildningen? Vad vet vi om den utbildning som riktar sig till nyanlända gymnasieelever? Hur ser de nyanlända på sin utbildning och vad gör de under utbildningstiden? Jag har använt mig av observationer och intervjuer som viktigaste metoder och följde en grupp irakiska ungdomar på två skolor i Södertälje i över mer än ett års tid. Resultaten visar att ungdomarna är en förhållandevis heterogen grupp människor med olika bakgrunder men delade en stark tilltro till utbildningssystemet och en stor vilja att lära sig svenska. De såg utbildning som en viktig faktor för att etablera sig i det svenska samhället. Resultaten visar också att mötet med skolan var inte så enkelt. De höga ambitioner som de irakiska ungdomarna hade med sina studier möttes av en utbildning som inte klarade av att matcha dem; kraven och förväntningarna sattes ofta lågt. Sharif, Hassan (2017). ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” [Elektronisk resurs] Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2017. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319824
Kl 13:15
Plats: Bomull, B533
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Linköpings Studentsångare – JULKONSERT

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Vilka (jul)klappar ditt hjärta för? Ta med dem till Linköpings Studentsångares julkonserter! Linköpings Studentsångare kommer i år att bjuda på såväl några låtar vi dammat av från notbiblioteket, klassiker man aldrig tröttnar på, som nya godbitar. Vare sig man tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det något som passar alla, då vi bjuder på bland annat "Jul, jul, strålande jul" och "Tänd ett ljus", den låt som ingen julfirare klarar sig utan. Talare för årets betrakelse är Staffan J. Hejdegard, studentpastor vid Linköpings Universitet. Fyra konserter kommer sjungas vid följande tider: Onsdag den 6 december 19:00-20:30. Torsdag den 7 december 19:00-20:30. Lördag den 9 december 15:00-16:30. Lördag den 9 december 17:00-18:30. Varmt välkomna in i julstämningen. Biljetter finns på: https://billetto.se/e/julkonserter-2017-biljetter-225549
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka Linköping
För mer information se https://lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2017-12-07

WCMM-LiU symposium Linköping 7-8 December 2017

Konferens - Linköpings universitet
2017-12-07 kl 13:00 -- 2017-12-08 kl 15:00 We invite you to partake in the second WCMM-LiU symposium, our initiative focusing on the Medicine-Technology Interface. The four themes for our next WCMM yearly symposium will be: - Protein structure and protein pharma - Bioelectronics, biosensors, organ-on-a-chip - Imaging - Omics and Big data in medicine There will be four groups working to produce a symposium of high quality. Please reserve Thursday 7 Dec from 13 o'clock to Friday 8 Dec around 15 o'clock.
Plats: Lecture hall Hugo Theorell, North entrance, level 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon 013-282709.

WCMM-LiU symposium

Konferens - Linköpings universitet
2017-12-07 kl 13:00 -- 2017-12-08 kl 14:30
Plats: Föreläsningssal Hugo Theorell, Norra entrén, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/article/wcmm-symposium-2017, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon +4613282709.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363655.

Linköpings Studentsångare – JULKONSERT

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Vilka (jul)klappar ditt hjärta för? Ta med dem till Linköpings Studentsångares julkonserter! Linköpings Studentsångare kommer i år att bjuda på såväl några låtar vi dammat av från notbiblioteket, klassiker man aldrig tröttnar på, som nya godbitar. Vare sig man tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det något som passar alla, då vi bjuder på bland annat "Jul, jul, strålande jul" och "Tänd ett ljus", den låt som ingen julfirare klarar sig utan. Talare för årets betrakelse är Staffan J. Hejdegard, studentpastor vid Linköpings Universitet. Fyra konserter kommer sjungas vid följande tider: Onsdag den 6 december 19:00-20:30. Torsdag den 7 december 19:00-20:30. Lördag den 9 december 15:00-16:30. Lördag den 9 december 17:00-18:30. Varmt välkomna in i julstämningen. Biljetter finns på: https://billetto.se/e/julkonserter-2017-biljetter-225549
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2017-12-08

Disputation - Katarina Pihl Lesnovska

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Katarina Pihl Lesnovska vid Avdelningen omvårdnad försvarar sin doktorsavhandling "Life situation among persons living with inflammatory bowel disease.". Opponent: Professor Bodil Ohlsson, Lund.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1154004/FULLTEXT01.pdf, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Ytors Fysik och Kemi - Chuanfei Wang

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Chuanfei Wang presenterar sin avhandling "Electronic structure of pi-conjugated materials and their effect on organic photovoltaics". Opponent är Zongxiang Xu, Southern University of Science and Technology, Shenzhen Guangdong, China.
Kl 10:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Mats Fahlman, e-post mats.fahlman@liu.se, telefon 013-281206.

Disputation - Maria Emilsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Emilsson försvarar sin doktorsavhandling "Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception" Opponent: Tove Hedenrud, docent, Göteborgs Universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus US
För mer information kontakta Ina Marteinsdottir, e-post ina.marteinsdottir@liu.se , telefon 010-1037293.

2017-12-09

Linköpings Studentsångare – JULKONSERT

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Vilka (jul)klappar ditt hjärta för? Ta med dem till Linköpings Studentsångares julkonserter! Linköpings Studentsångare kommer i år att bjuda på såväl några låtar vi dammat av från notbiblioteket, klassiker man aldrig tröttnar på, som nya godbitar. Vare sig man tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det något som passar alla, då vi bjuder på bland annat "Jul, jul, strålande jul" och "Tänd ett ljus", den låt som ingen julfirare klarar sig utan. Talare för årets betrakelse är Staffan J. Hejdegard, studentpastor vid Linköpings Universitet. Fyra konserter kommer sjungas vid följande tider: Onsdag den 6 december 19:00-20:30. Torsdag den 7 december 19:00-20:30. Lördag den 9 december 15:00-16:30. Lördag den 9 december 17:00-18:30. Varmt välkomna in i julstämningen. Biljetter finns på: https://billetto.se/e/julkonserter-2017-biljetter-225549
Kl 15:00 - 16:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

Linköpings Studentsångare – JULKONSERT

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Vilka (jul)klappar ditt hjärta för? Ta med dem till Linköpings Studentsångares julkonserter! Linköpings Studentsångare kommer i år att bjuda på såväl några låtar vi dammat av från notbiblioteket, klassiker man aldrig tröttnar på, som nya godbitar. Vare sig man tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det något som passar alla, då vi bjuder på bland annat "Jul, jul, strålande jul" och "Tänd ett ljus", den låt som ingen julfirare klarar sig utan. Talare för årets betrakelse är Staffan J. Hejdegard, studentpastor vid Linköpings Universitet. Fyra konserter kommer sjungas vid följande tider: Onsdag den 6 december 19:00-20:30. Torsdag den 7 december 19:00-20:30. Lördag den 9 december 15:00-16:30. Lördag den 9 december 17:00-18:30. Varmt välkomna in i julstämningen. Biljetter finns på: https://billetto.se/e/julkonserter-2017-biljetter-225549
Kl 17:00 - 18:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

Chalmersspexet Vera Michelangelo

Kultur & nöje - Student
Chalmersspexet Vera gör i år sin årliga Linköpingsturné den 9:e december, med årets tema: Michelangelo. Europa, tidigt 1500-tal. Renässansen är som hetast och alla vill vara en del av den. Konstnärer flockas runt kulturella platser medan adeln och kyrkan suktar efter den bästa konsten. Florens skall inte vara sämre och dess regent, Isabella d?Este, planerar en konsttävling med stort K för att locka åt sig alla de bästa konstnärerna från hela Europa. Det ryktas också att hon bjudit in en hemlig domare. Samtidigt står Michelangelo i sin ateljé och beundrar sin självbild, men hur är det med hans händer egentligen? Hans lärling Sofonisba börjar bli trött på hans eviga gnäll medan modellen Tommaso i fulla drag njuter av att vara Michelangelos favorit. På annat håll är Rafael på resa mot Florens för att träffa Vittoria. Har hon bjudit in honom som vän att prata med eller har hon andra motiv? Florens gömmer också ett mörker. Vem smyger runt om natten bland alla ateljér och stjäl prisvärda konstverk? Vem kommer vinna tävlingen och vad gömmer sig i källaren?
Kl 18:00 - 21:00
Plats: Forumteatern, Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55 Linköping
För mer information se http://www.chalmersspexet.se/biljetter/index.php, kontakta Daniel Fjällborg, e-post turne@vera.chalmersspexet.se, telefon 070-3979832.

2017-12-11

Gästseminarium

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research
Katarina Nägga, MD, PhD, Docent, senior consultant at MEGA klin US: "Registry based dementia research"
Kl 15:00 - 16:30
Plats: KO301, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post Susanne.Kelfve@liu.se.

2017-12-12

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Plasma- och ytbeläggningsfysik - Martin Mickan

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Martin Mickan försvarar sin doktorsavhandling "Deposition of Al-doped ZnO films by high Power impulse magnetron sputtering. Opponent är Aline Rougier, ICMCB, Bordeaux, Frankrike.
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset ingång 57
För mer information kontakta Handledare Ulf Helmersson, e-post ulf.helmersson@liu.se, telefon 013-28 1685.

Linköping Neuroscience Award Lecture - Prof Andrew J Lees

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Professor Andrew J Lees, University College London, en av världens främsta Parkinsonforskare, föreläser under titeln: "Mentored by a Madman". Värd: strategiområdet systemneurobiologi. Fika serveras från 15.00. Föreläsningen startar 15.15. Intresseanmälan via länk.
Sista anmälningsdag: 2017-11-28
Kl 15:00 - 16:15
Plats: Eken, ingång 65, pl 09, Campus US
För mer information se https://goo.gl/forms/SJwoyH4d5s7SmJeR2, kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

2017-12-13

Gästseminarium med Raul Delgado Wise, Professor, University of Zacatecas, Mexico, UNESCO Chair on Migration, Development and Human Rights: "Migration and labour: Imperialism, unequal development and forced migration"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2017-12-14

Algo-humanic recalibration in counting and accounting

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Lotta Björklund Larsens text. This paper addresses what we call the algo-humanic recalibration in counting and accounting. Studying the recalibration is a way to understand what aspects are considered when, on the one hand, trusting the results that algorithms produce and, on the other, the decisions when ‘human’, tacit, knowledge takes over. Drawing on two very different empirical fields – quantified self technology and digital samples of taxpayers for audit – we aim to raise the gaze from the empirical specificities to propose more general insights about the practices and processes involved when choosing between results from counting and accounting calculations and the human experience/knowledge. Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Andreas Westerlund, Jeppesen Systems AB, Göteborg. Titel: Column generation for airline crew rostering: practical considerations in a production system.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

Licentiatseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Torsdagen den 14 december presenterar Athanasios Papageorgiou, avdelningen för Maskinkonstrukton, IEI, sin licentiatavhandling med titeln "Optimization of Unmanned Aerial Vehicles: Extending the Multidisciplinary Capabilities. Fakultetsopponent Tekn. Dr. Mikael Thellner, Scania.
Sista anmälningsdag: 2017-12-08
Kl 10:15 - 12:30
Plats: Sal A25
För mer information kontakta Lisbeth Hägg, e-post lisbeth.hagg@liu.se, telefon 013-281149.

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Markus Holdo from Uppsala University is holding a seminar with the title "Marginalization and violence: On the social mechanisms of urban riots". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Olaison och Annette Sverker, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363655.

2017-12-15

Disputation - Laura Pompermaier

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Laura Pompermaier försvarar sin doktorsavhandling "Outcome of burn care; the mortality perspective". Opponent: Professor Jyrki Vuola, Helsingfors
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

Licentiatseminarium Pia Lötvedt

Seminarium - Linköpings universitet
Pia Lötvedt, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) / Biologi (BIOLO), presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen " Early experiences and domestication effects on behavior and gene expression in chickens". Huvudhandledare: Per Jensen. Opponent: Fil Dr. Emma Brunberg, Djurskyddet Sverige
Kl 13:00
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Camilla Westerhagen , e-post camilla.westerhagen@liu.se , telefon 013-28 13 01 .

DISPUTATION - Elin Låby

Disputation - Tema Barn
Doktorand Elin Låby försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-12-16

The 4th International Conference on Optimization Methods and Software

Konferens - Matematiska institutionen
2017-12-16 -- 2017-12-20 The conference is organized in relation to the 25th anniversary of the journal Optimization Methods and Software (OMS) observed in 2017. Optimization and inverse problems are the main topics.
Plats: University of Havana, Kuba
För mer information se http://wias-berlin.de/workshops/oms2017/index.html, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2017-12-21

Menstrual cups, hymens and coronas.

Seminarium - P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet
Denna vecka diskuterar vi Ericka Johnsons utkast till ett bokkapitel i hennes bok om "refraction". Vill du ta del av texten? Kontakta då programassistent Lisa Guntram, kontaktuppgifter nedan.
Kl 10:15 - 12:00
För mer information se https://liu.se/en/research/p6-body-knowledge-subjectivity, kontakta Lisa Guntram, e-post lisa.guntram@liu.se.

2018-01-05

Trettondagskonsert – La Traviata

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Blåsarsymfoniker Solister: Kari Postma, Audun Iversen, Adam Frandsen Östgöta Kammarkör Dirigent: Giordano Bellincampi Fredagen den 5 januari 2018 kl. 18:00, Crusellhallen Linköping Konsert & Kongress Trettondagsaftonskonsert och mera, mera, mera opera! En fantastisk möjlighet att lära känna operans värld och då musik från La Traviata, Giuseppe Verdis älskade opera. Maestro Giordano Bellincampi gästar oss för första gången. Bellincampi, född i operalandet Italien, bosatt i Danmark är nu med oss i denna fantastiska start på det nya året där vi alla kommer att älska opera. Bellincampi har gjort det mesta med de flesta. Som operaexpert har han en gedigen lista med sig i bagaget av internationella samarbeten, exempelvis med Sarah Chang och Bryn Terfel. Aftonens solister är en riktig stjärntrio. Kari Postma, norsk sopran har jobbat med orkestrar som Den Norske Opera, Arctic Philharmonic och Hong Kong Philharmonic. Den danske tenoren Adam Frandsen har samarbetat med Hamburger Symfoniker, Polska Nationaloperan och GöteborgsOperan. Den norske barytonen Audun Iversen har engagerats av bland annat operahusen i Köpenhamn, Berlin, London, San Fransisco och Chicago. Häng med, den här trettondagsaftonen kommer att spraka! Mera opera. Kvällen fortsätter efter konserten i Garden till Östgöta Blåsarsymfoniker. Ni som vill avnjuta en galatallrik till dansen, glöm inte att boka bord, 013-190 00 00.
Kl 18:00 - 20:30
Plats: Crusellhallen,Linköping Konsert & kongress
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-01-11

Distinguished seminar

Seminarium - Tema Miljöförändring
Dr. Giuseppe Feola will have a lecture entitled: Should we (un)make space for sustainability? An interdisciplinary perspective on societal transformation to sustainability”.
Kl 14:15 - 16:00
Plats: Temcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2018-01-12

Disputation - Anna M Klawonn

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anna M Klawonn försvarar sin doktorsavhandling "Molecular Mechanisms of Reward and Aversion". Opponent; Prof. Paul Kenny, New York, USA.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Ing. 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta David Engblom, e-post david.engblom@liu.se , telefon 010 103 84 48.

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Lotten Wiréhn försvarar sin avhandling: Climate vulnerability assessment methodology - Agriculture under climate change in the Nordic region. Opponent: Giuseppe Feola.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se, telefon 013-282286.

2018-01-26

Lic - Charlotta Nordlöf

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Charlotta Nordlöf lägger fram sin lic med titeln: Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen. Opponent är prof. Peter Gustafsson, Mälardalens högskola
Kl 13:00
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-01-30

Strimman, öppna föreläsningar: Olika sorters historia

Föreläsning - Linköpings universitet
Judiska kvinnors erfarenheter i Sverige: Hur och varför har judiska kvinnors historia osynliggjorts? Hur kunde det vara att leva som kvinna och judinna i Sverige i början av 1900-talet? Vilka livsval och möjligheter fanns det? Hur har judiska kvinnors berättelser om Förintelsen formats av större nationella och historiekulturella perspektiv? Hur kan man se på Förintelsen ur ett genusperspektiv? Malin Thor Tureby: biträdande professor i historia Kristin Wagrell: doktorand tema Kultur och Samhälle
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-02-13

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Björn Grip:Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen, och den drabbar ojämlikt. Ju fattigare desto större är risken att dö i förtid. Skillnaderna syns tydligt mellan regioner, städer och stadsdelar. Erik Petersson: Sårade soldater: livet efter stormaktstidens krig Hur var det egentligen att vara soldat under Sveriges stormaktstid? Vilka skador fick de? Hur var det att komma hem efter kriget? Vilken hjälp fick de från staten för sin överlevnad och försörjning? Det är denna bortglömda bild av stormaktstidens krig som föreläsningen handlar om.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.

2018-02-15

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mona Livholts, LiU, avdelningen för socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-02-16

Lic - Magnus Jansson

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Jansson lägger fram sin lic med titeln: Teknikundervisning på fritidshem – risken är ju att det blir mer skola av det! Opponent är Anna Klerfelt, Högskolan i Jönköping.
Kl 13:00
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-03-13

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Ungdomar möter historia: Hur gör man historia intressant för ungdomar? Det är en central fråga både för dem som undervisar i historia och dem som visar museer för ungdomar. Madeleine Larsson I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv? Från Strand och Övralid i väster till Norrköpings industrilandskap i öster visas Östergötlands kulturarv upp. Vad händer under guidade visningar i historiska miljöer? Vilka ämnen behandlas, vilka byggnader och föremål tittar man extra på? Vilka kulturarv ”skapas”? David Ludvigsson Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.


Sidansvarig: admitted@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014