Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Erasmusdagar vill locka studenter till utlandsstudier

Under två dagar, den 13-14 november, arrangerar universitetet Erasmusdagar på Campus Valla. Den 15 november har Hälsouniversitetet och Norrköpingsutbildningarna en egen Erasmusdag.

Syftet är att öka intresset för studier i Europa.

Erasmus är det största av EU:s program inom högre utbildning. Som Erasmusstudent studerar man på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land, och på samma villkor som de inhemska studenterna.

Under de tre dagarna pågår minimässor på de tre campusområdena, studenter med internationell erfarenhet berättar om sina erfarenheter och det ges information om studier och praktik i Europa.

- Många studenter vet inte att universiteten erbjuder kurser på engelska även om landet inte är engelsktalande. Inom Erasmus ingår också att man får tillgodoräkna sig utlandsstudierna som om de vore studier vid ett svenskt universitet, säger Eva Lena Rodriguez vid International Office på LiU.


Eva Bergstedt 2007-11-14
Page manager: webmaster@student.liu.se
Last updated: 2013-12-10