Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

StuFF utser Årets Pedagog

Studentkåren för dig som läser på FilFak eller Utbildningsvetenskap (StuFF) delar årligen ut ett pris till en lärare som har ett speciellt engagemang i utbildningen och som ger speciellt bra undervisning. Priset består av ära och ett vandringspris.

Följande beskriver regler och rutiner för Årets Pedagog:

Du kan nominera på flera olika sätt och kom ihåg att få en kamrat att stå med också. Nominerade personer som i slutändan som bara stöds av en enda person ignoreras.

En nominering skall innehålla svar på frågorna som står nedan och kan lämnas på formuläret antingen elektroniskt eller inlämnat i pappersform. Det går även bra att skicka ett vanligt e-brev så länge som du svarar på de fyra frågorna. Skicka din nominering till pedagog@stuff.liu.se.

* Beskriv hur den du vill skall bli Årets Pedagog förhåller sig gentemot studenter.

* Beskriv även hur din vinnare lägger upp undervisningen.

* Berätta lite om hur han eller hon hanterar kursvärderingar och kvalitet.

* Till sist, berätta vad som gör att du vill att just din kandidat skall bli Årets Pedagog.


Teres Wramell 2007-11-21
Page manager: webmaster@student.liu.se
Last updated: 2013-12-10