Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Lamm på Campus

Nu inför LiU ett nytt gemensamt utskriftssystem för anställda och studenter. Enklare och bättre service och på sikt billigare för universitetet, det är målet. Avtalad leverantör av de nya utskriftsfunktionerna är Carl Lamm AB.

Anställda och studenter skriver varje år ut ca 30 miljoner sidor. Även små förändringar i den genomsnittliga kostnaden innebär stora pengar för universitetet.

Vid införandet kommer LiU:s alla nuvarande ca 450 skrivare och kopiatorer att bytas ut.

- Principen vid byte av utskriftsenheter är att där det finns en maskin idag ska det finnas en maskin i morgon. Utbytet kan naturligtvis också ses som en unik möjlighet till förändring och effektivisering av utskriftsmiljöerna för både anställda och studenter, säger projektledaren Roland Jönsson.

Nu skapas en behovsanpassad och gemensam utskriftsmiljö där både anställda och studenter ska kunna skriva ut var man än befinner sig, samtidigt som debiteringen sker på rätt enhet alternativt students konto.

Varje student får ett webbaserat konto för kopiering och utskrift. På sätt slipper både student och universitet kontanthantering vid kopiering och utskrifter. En annan fördel är att pengarna som studenterna sätter in är bankgaranterade och snabbt kan återfås om de inte används.

- Som student skall det med LiU-kortet som identifikation vara möjligt att i princip skriva ut och kopiera på alla utskriftsenheter med samma inloggnings- och betalsystem, avslutar Roland Jönsson.


Teres Wramell 2008-02-22
Page manager: webmaster@student.liu.se
Last updated: 2013-12-10