Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Studenthälsan informerar på Campus Norrköping

Kom och få information om Studenthälsans verksamhet och kursutbud. Välkommen med just dina frågor och funderingar.

  • Onsdag 16/2 kl. 11.45 – 13.15, Täppan vid ingång entréplan.
  • Torsdag 17/2 kl. 11.45 – 13.15, Kåkenhus vid ingång biblioteket.
  • Måndag 21/2 kl. 11.45 – 13.15, Bomull entréplan.

Marie Delsander 2011-02-14
Page manager: webmaster@student.liu.se
Last updated: 2013-12-10