Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

CV-granskning hos Karriärcentrum

Börjar det bli aktuellt att söka jobb? Välkommen att boka en tid hos Karriärcentrum för CV-granskning i Linköping eller Norrköping. 

Om du vill se vilka föreläsningar som är på gång i september-oktober, besök oss på liu.se/karriarcentrum.

Nu nystartar Karriärcentrum på campus Norrköping. Vi finns på plats i Kåkenhus varje onsdag.


 


2011-08-22
Page manager: webmaster@student.liu.se
Last updated: 2013-12-10