Göm menyn

Boka lokal

Nu kan alla studenter boka universitetsgemensamma salar på campus Valla och campus Norrköping för grupparbeten och andra studieändamål.

Alla studenter som undertecknat en ansvarsförbindelse för studenters användning av datornät och systemresurser vid Linköpings universitet har rätt att boka lokaler via webben. Bokningen kan göras med ett dygns framförhållning på https://webreservations.liu.se/index_se.html.

Studenter kan även för nationers, kårers, sektioners samt LUST-godkända studentföreningars räkning boka lokaler. Detta görs genom ett besök hos Lokalbokningen i hus Origo eller Kåkenhus, se www.liu.se/uf/studc/lokaler/lokalbokning för mer information.

Förutom universitetsgemensamma lokaler på campus Valla och campus Norrköping kan även vissa institutionsägda lokaler bokas av respektive institutions studenter. Vilka institutioner som erbjuder detta meddelas i samband med undervisningen eller på respektive institutions hemsida.

Regler för användning av lokaler:

* all förtäring förbjuden

* salarna får ej möbleras om

* bokade lokaler som inte skall användas måste omedelbart avbokas.

* bokning får endast gälla studier

* en student får boka max 2 x 2 tim/dag

* tiderna skall följa bokningspassen

* ingen studentbokning efter kl 20.00

* endast bokning under terminstid


Teres Wramell 2009-01-21
Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-10