Göm menyn

Studenter dömda för förtal

Två studenter har av Linköpings tingsrätt dömts för förtal. Deras skriftliga arbete i en kurs om ekobrottslighet innehöll osanna uppgifter om en dömd person. Arbetet fanns sökbart på LiU:s webb.

Studenterna, som nekat till brott, dömdes till 50 dagsböter och till att solidariskt betala ett skadestånd på 5 000 kronor.

I mars förra året skrev de ett mindre arbete om en namngiven person som vid flera tillfällen dömts för ekonomisk brottslighet och i samband med det blivit omskriven i media.

Studenterna utgick dels från tingsrättsdomarna mot mannen, dels från ett antal tidningsartiklar som de, utan att göra någon källkritisk granskning av materialet, refererade till och hade som utgångspunkt för sin analys.

Arbetet fanns sedan det lämnats in till kursledaren, utan studenternas vetskap och mot LiU:s riktlinjer, allmänt sökbart på LiU:s webb i stället för att ligga på en lösenordsskyddad kurshemsida.

Den omskrivna mannen väckte enskilt åtal mot studenterna, som han ansåg förtalade honom genom att i fem fall sprida osanna uppgifter.

Tingsrätten gick delvis på mannens linje. För två av de publicerade uppgifterna ansåg rätten att studenterna inte lyckats visa att de var sanna eller att de hade skälig grund för att lämna dem.

Att studenterna inte haft någon del i publiceringen på internet, menade tingsrätten, spelar mindre roll. I domskälen påpekas att arbeten på akademisk nivå är ämnade att spridas till många.

Studentarbeten som ligger till grund för examination är enligt högskolelagen offentliga handlingar. Mindre arbeten är universitetet skyldigt att hålla tillgängliga i pappersform under tre år. Större arbeten, som uppsatser eller avhandlingar, ska finnas tillgängliga för all framtid. Vanligtvis innebär det numera också en nätpublicering, men det får inte ske utan studentens medgivande.

- LiU kommer att göra allt vad som kan göras för att stödja studenterna i den situation som uppkommit, säger LiUs chefsjurist Göran Hessling.
- Domen är överraskande sträng och vi anser det önskvärt att den överklagas.


Gunilla Pravitz 2012-03-19
Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Meddelande
Ditt namn
Din e-postadress
 


Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-10