Göm menyn

Toppbetyg för psykologexamen

Psykologexamen vid LiU får högsta betyg av Högskoleverket som idag offentliggör resultatet av första omgången i sitt nya kvalitetsutvärderingssystem.

Högskoleverkets utvärderingsmodell innehåller tre betygssteg: mycket hög kvalitet ger ett MVG, hög kvalitet ger godkänd och bristande kvalitet innebär underkänt. Utöver utvärdering av psykologexamen så ingick i den här omgången för LiU:s del psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi och geografi. Alla fick godkänt utom den sistnämnda.

- Psykologexamen är en lång kvalificerad yrkesutbildning som kräver en bred bas och en väl genomtänkt programstruktur. Man har jobbat metodiskt och långsiktigt för att få programmet dit där det är idag. Det är jättekul att man nu placerar sig som en av de bästa, konstaterar Filosofiska fakultetens dekanus Bo Hellgren.

Han tycker överlag att resultatet är mycket tillfredsställande för fakulteten.

- Det visar att vi står starka. Högskoleverkets modell innebär en omfattande utvärderingsprocess som ställer betydande krav och arbetsinsatser från de ämnen och utbildningar som ska utvärderas och jag vill rikta ett särskilt tack till alla medarbetare som visat ett stort engagemang och lagt ner mycket arbete i processen.

Underkännandet av geografiämnet kom knappast som en överraskning.

- Vi har haft flera år av vikande studentintresse och vi tog redan förra året beslut i fakultetsnämnden att geografi inte längre ska vara ett huvudämne vid fakulteten. Vi behöver duktiga lärare inom ämnet för att klara lärarutbildningens behov, men det är något helt annat än att ha det som huvudämne, säger Bo Hellgren.

Sammanlagt har Högskoleverket utvärderat nära 200 utbildningar på 25 universitet och högskolor i landet. Fram till 2014 ska kvalitén utvärderas på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Ett nytt inslag i utvärderingarna är att studenternas examensarbeten nu är huvudfokus i bedömningen.

Över 60 procent av utbildningarna i de nu gjorda utvärderingarna har fått omdömet hög kvalitet. Drygt en femtedel har bristande kvalitet och får nu ett år på sig att rätta till bristerna.

Utöver LiU har ytterligare två lärosäten, Örebro och Uppsala universitet, fått omdömet mycket hög kvalitet för sin psykologexamen.

Högskoleverket 

LiU:s kvalitetsarbete avseende utbildningar
 


Lars Holberg 2012-04-25
Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Om du inte redan är inloggad på LiU kommer du att behöva godkänna/aktivera de inlägg du skriver via ett email som skickas till den adress du anger.

Logga in med LiU-id

Skriv nytt inlägg

Sidansvarig: webmaster@student.liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-10