Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

StuFF har utsett Årets Pedagog

Studentkåren StuFF har, tillsammans med en jurygrupp bestående av en grupp studenter från olika utbildningar inom Filosofiska fakulteten och Området för utbildningsvetenskap, utsett Peter Andersson till Årets Pedagog 2012.

StuFF har delat ut priset Årets Pedagog sedan 2002, en utmärkelse som varje år tilldelas någon ur den undervisande personalen på Filosofiska fakulteten eller Området för utbildningsvetenskap. Det är studenternas pris till en lärare verksam för StuFFs medlemmar som anses vara extra inspirerande och pedagogisk.

StuFF har beslutat att för läsåret 11/12 ge priset Årets pedagog till Peter Andersson, verksam som programansvarig för Politices kandidatprogrammet och undervisar i nationalekonomi. Peter kommer att firas med tårta och diplom. 

 

Motivering varför Peter Andersson har utsetts till Årets Pedagog:

Peter är en mycket omtyckt och uppskattad pedagog bland annat för att hans undervisning är väldigt pedagogisk och lärorik då han ser till studenternas förkunskap samt förståelse och är väldigt mån om studenternas lärande.

Undervisningen Peter håller i är även tydlig och strukturerad och detta är genomgående i både föreläsningar och kurser. Studenterna uppskattar även Peter för att han han vågar skämta till undervisningen, han har alltid glimten i ögat. Peter lyssnar på studenternas förbättringsförslag gällande programmet och kurser och är mån om att åsikterna ska komma fram. Studenterna upplever att Peter verkligen brinner för sitt jobb och respekterar dem.

Peter är utsedd till Årets Pedagog eftersom han gör undervisningen både rolig och lärorik på samma gång, samtidigt
som han gör ett hästjobb för att förbättra programmet och verkligen bryr sig om och respekterar studenterna och
deras åsikter.

 

Hedersomnämnande

Mats Sjöberg har fått utmärkelsen Årets Hedersomnämnande. Mats är verksam på Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, och är väldigt omtyckt av studenterna.

Motivering till varför Mats Sjöberg har fått årets Hedersomnämnande:

Mats är väldigt omtyckt av studenterna samt att han är pedagogisk och tydlig i sin undervisning och alltid berättar syftet med varför att han gör på ett visst sätt i undervisningen. Han är också intresserad studenternas utvärderingar av kurser och tar tillvara på de förbättringsförslag som läggs fram.

Se även tidigare vinnare på www.stuff.liu.se/årets-pedagog


2012-05-04
Page manager: webmaster@student.liu.se
Last updated: 2013-12-10