Göm menyn

Ansvar och skyldigheter

webb_039Vem som är ansvarig för studenternas säkerhet varierar beroende på om du läser ett program eller fristående kurser och vid vilken del av LiU du studerar. I de fall du inte vet vart du kan vända dig med ansvarsfrågor kontakta säkerhetsskyddschefen, Mats Arwidson, eller ditt centrala arbetsmiljöombud för studerande, CAMO-stud. Kontaktuppgifter finns i menyn till vänster.

För att inte äventyra din eller andras säkerhet är du som student skyldig att följa LiUs säkerhetsföreskrifter gällande t ex LiU-kortet, laboratorieverksamhet och IT-frågor.
 

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-21