Göm menyn

Kontaktinformation

I akuta situationer ring 112

Campusväktarna 013-28 58 88
Akuta fel 013-28 58 88 (Campusväktarna)


Linköpings universitet Växel: 013-28 10 00

Landstinget i Östergötland Växel: 010-10 300 00


Säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin
Telefon 013-28 1740
helena.tegehed.dahlin@liu.se

Vik. brandskyddskoordinator Jennie Glad
Telefon 013-28 1292
jennie.glad@liu.se


LiU-kortets hemsida
www.student.liu.se/liu-kortet

Studentkårer på LiU
www.lintek.liu.se
www.stuff.liu.se
www.consensus.liu.se

Centrala arbetsmiljöombud för studenter (CAMO-stud)
Campus Valla
LinTek: sa@lintek.liu.se 070-269 45 86
StuFF: usa@stuff.liu.se 0734-14 10 10

Campus US
Consensus: vkos@consensus.liu.se 073-940 55 21

Campus Norrköping
Consensus: vkos@consensus.liu.se 073-940 55 21
LinTek: sa@lintek.liu.se 070-269 45 86
StuFF: usa@stuff.liu.se 0734-14 10 10

Campus Malmsten
LinTek: sa@lintek.liu.se 070-269 45 86

Studenthälsan
Studenthälsan har öppet 8-16.30 (lunchstängt 12-13) för tidsbokning och information om inte annan tid anges på plats:
Campus Valla, hus Zenit.

Campus Norrköping, Kårhuset Trappan

Campus US, Berzelius Science Park (BSP), ingång 62, plan 13

Samordnare tel: 013-28 10 16
studenthalsan@liu.se

Lika Villkor
www.liu.se/likavillkor
likavillkor@liu.se

Kyrkan på universitetet
http://stp.studorg.liu.se/

It-säkerhet
www.liu.se/it/irt

Laboratoriesäkerhet
www.liu.se/insidan/miljo/laboratoriesakerhetshandboken

Felanmälan vid brister görs via felanmälningslappar i aktuella lokaler eller på www.student.liu.se
 

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-27