Göm menyn

Anmälan av tillbud och olyckor

För att LiU skall vara en trygg och säker studieplats är det viktigt att snabbt åtgärda fel och brister i studiemiljön men också att ta tillvara konstruktiva förslag om hur LiU kan utvecklas som studieplats. Om du som student råkar ut för ett tillbud eller en olycka ska du anmäla händelsen direkt.

Rutin för anmälan av tillbud och arbetsskada (pdf)

Tillbud

Med tillbud avses en oönskad, plötslig incident som höll på att orsaka en personskada men gynnsamma omständigheter gjorde att det stannade vid en påminnelse om vilka risker som finns.

Blankett för anmälan av tillbud (pdf)

Arbetsskada

Som arbetsskada räknas:
• olycksfall (skada som uppkommer på studieplatsen tex stick- och skärskador på labb, skada orsakad av en annan person)
• färdolycksfall (tex cykelolyckor på väg till eller ifrån föreläsning/universitetet)
• arbetssjukdom (tex fysisk eller psykisk överbelastning eller vid smitta av något ämne i laboratoriemiljön etc)

Blankett för anmälan av arbetsskada finns hos Försäkringskassan.

Försäkring

Som student är du försäkrad via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller endast under studierelaterade aktiviteter, vid verksamhetsförlagd utbildning/praktik och under direkt färd mellan bostaden och universitetet.  

Information om studentförsäkring via Kammarkollegiet.

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-21