Göm menyn

Tillträde till universitetets lokaler

För att få tillträde till universitetets lokaler, inklusive specialsalar såsom datorlabb, behöver du ett LiU-kort. Tillträde och behörigheter är beroende av registrering på kurser och program.

Att tänka på:

• Ha alltid LiU-kortet med dig
• Släpp inte in okända personer
• Var beredd att visa upp ditt LiU-kort för väktare eller LiU-personal
• Spärra kortet om du förlorar det

Under http://www.student.liu.se/liu-kortet hittar du aktuell information om LiU-kortet, t.ex. var du kan hämta kortet och hur du aktiverar det.
 

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-11-22