Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Våld och hot om våld

Vid alla former av akuta hot- eller våldssituationer ring 112 alternativt Campusväktaren 013-28 58 88

Våld och hot om våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. LiU accepterar inte att någon anställd eller student utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön. Om du som student skulle drabbas, eller få vetskap om att någon annan drabbats kan du vända dig till Studenthälsan, säkerhetsskyddschef Mats Arwidson, ett arbetsmiljöombud eller aktuell studierektor för stöd och vägledning.

Det är angeläget att göra en polisanmälan om man blivit utsatt för en våld- och hotsituation och vid en eventuell rättegång finns stöd att få från universitetet. Allvarliga incidenter anmäls som en arbetsskada till Arbetsmiljöverket men även mindre allvarliga incidenter ska anmälas som ett tillbud. 

Rutin för anmälan av tillbud och arbetsskada (pdf).

För blanketter och mer information se Tillbud och arbetsskador.


Page manager: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Last updated: 2012-06-27