Göm menyn

Risker vid verksamhetsförlagd utbildning/praktik (VFU)

webb_1105-1Vid VFU gäller ett delat ansvar för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor mellan LiU och arbetsplatsen där VFU genomförs. Som student ska du få information om vilka regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen och därefter följa dessa.

Inträffar ett tillbud eller en olycka ska detta anmälas till båda arbetsplatserna. Fråga din handledare på praktikplatsen om hur du ska anmäla händelsen där och lämna sedan en kopia på anmälan till din handledare på LiU.

Rutin anmälan av tillbud och arbetsskada (pdf)

För blanketter och mer information se Tillbud och arbetsskador.

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-21