Göm menyn

IT-säkerhet

Om du blir utsatt för hot eller trakasserier via e-post eller i annan form drabbas av annans användning av IT, kontakta Linköpings universitets IT-säkerhetsgrupp (IRT) via abuse@liu.se eller telefon 013-28 17 44.

Antivirusprogram och säkerhetstänk för egen dator

Om du ansluter en egen dator till universitetets datornät så måste denna vara säker. Det innebär bland annat att den ska vara uppdaterad med säkerhetspatchar för operativsystem, program osv. Datorer bör även ha uppdaterat antivirusprogram.

Se tips från IT-avdelningen om gratis anti-virusprogram

Ansvarsfullt användande av universitetets IT-resurser

Som student har du skrivit under en ansvarsförbindelse som reglerar dina skyldigheter vid användning av universitetets IT-resurser. I detta ingår naturligtvis att följa svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att fildelning av upphovsrättsskyddat material inte skall förekomma.

För mer information se www.liu.se/it/irt.

Länk till information om utskrifter och kopiering

IT-guiderStudentportalenWI-FI på campusDriftinformation

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 29 14:46:03 CET 2017