Göm menyn

Programvaror för studenter

Programvaror via Studentportalen

Linköpings universitet har tecknat avtal som erbjuder dig som student licens på nedanstående programvaror. Observera att du är bunden av den ansvarsförbindelse du skrev på när du började studierna. Du får använda programmen endast under studietiden och för studierelaterad verksamhet.

 • Microsoft Office 365 ProPlus

Detta gör det möjligt för dig att alltid ha tillgång de senaste versionerna av Word, Excel, PowerPoint och flera andra programvaror.

 • Stava Rex och SpellRight

Stava Rex och SpellRight är rättstavningsprogram för Windows och Mac, speciellt utvecklade för personer med dyslexi.

 • Survey&Report

Webaserat enkätverkyg.

 • Endnote

Endnote är ett referenshanteringsprogram som LiU-studenter har tillgång till (avtal finns t.o.m sept 2017).

 • PPS OnLine

LiUs projektmodell är PPS (Praktisk ProjektStyrning), ett professionellt arbetssätt för att planera och leda projektarbete baserat på praktisk erfarenhet.

 • TorTalk

TorTalk är ett talsyntesprogram som gör att man kan man få all text som syns på datorns skärm uppläst. Det är utvecklat för personer med dyslexi och andra lässvårigheter, men det kan även vara till hjälp för andra att ha möjlighet att lyssna på text.

 • Windows 10 för studenter
 • Matlab
 • Mathematica 
 • SPSS
 • Labview
 • Maple
 • Minitab

Minitab är ett programpaket för statistisk analys och speciellt lämpat för undervisning i statistik.

 • Elvis
 • Nvivo

NVivo är ett verktyg för kvalitativ analys som hjälper dig att komma åt, organisera och analysera ostrukturerad information i dokument (textanalys), bilder, ljud-, och videofiler, kalkylblad och databastabeller. 

 • QtiPlot

Antivirus-program

Se till att hålla din dator säker och skyddad! Det finns ett antal gratis anti-virusprogram du kan ladda ner till din dator som rekommenderas av IT-avdelningen.

Information om antivirus-program och råd om säkerhet

Övriga programvaror

Microsoft Imagine

I Microsoft Imagine kan du även kostnadsfritt ladda ner flertalet programvaror från Microsoft  (främst utvecklingsverktyg men även OS-versioner, till exempel Visual Studio och SQL Server etc).

Alla studenter har inte tillgång till Imagine utan endast de som klassificeras som STEM-lab användare. För att få behörighet behöver du svara på följande frågor och skicka till helpdesk@student.liu.se:

 1. Ditt LiU-ID
 2. Vilken kurs går du?
 3. Vid vilken institution ges kursen?
 4. Vem är kursansvarig?
 5. Motivering varför du ska få åtkomst till Imagine?

Autodesk för studenter

Genom att gå med i Autodesk Student Community kan studenter och fakultetspersonal bland annat kostnadsfritt ladda ner en stor del av Autodesks programvara inom området och ta del av självstudier i egen takt.

För installation, avtalsinformation och support besök Autodesks hemsida:

Student Community

 

Länk till information om utskrifter och kopiering

IT-guiderStudentportalenWI-FI på campusDriftinformation

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 29 14:46:03 CET 2017