Göm menyn

Utskrifter, kopiering och scanning

papper

Nya skrivare har installerats på universitetet och under en period kommer även de gamla skrivarna gå att skriva ut på. För att skriva ut på de nya skrivarna behöver du koppla ditt PayEx-konto till utskriftsportalen Papercut och dess skrivare eduPrint-LiU. Du kan inte använda PrintAnywhere på de nya skrivarna.

Universitetet har genomfört ett byte av skrivare under oktober. De nya skrivarna är av märket RICOH och på skrivaren är de märkta med ett namn i stil med EDP-LiU-N-2-035. De gamla skrivarna är av märket Konica Minolta och har oftast en djurart i sitt namn. Under en övergångsperiod kommer de gamla skrivarna att finnas kvar på vissa ställen på campus men dessa skrivare och PrintAnywhere kommer efter hand att tas bort.

PrintAnywhere på gamla skrivare, eduPrint-LiU på nya skrivare

På de gamla Konica Minolta-skrivarna kan du bara använda PrintAnywhere för att skriva ut. På de nya RICOH-skrivarna kan du bara använda eduPrint-LiU. Du måste koppla på ditt PayEx-konto enligt denna instruktion för att kunna använda ditt befintliga PayEx-saldo för eduPrint-LiU.

Logga in i PayEx portal för att se vilka betallösningar du har anslutna. Har du både PrintAnywhere och eduPrint anslutna kan du skriva ut på båda typer av skrivare.

I korthet

  1. Koppla ditt PayEx-konto till de nya skrivarna eduPrint-LiU enligt denna instruktion.
  2. Ta en titt på vilken typ av skrivare du ska skriva ut på och välj antingen PrintAnywhere (Konica Minolta) eller eduPrint-LiU (RICOH) i utskriftsdialogen på datorn.

Så här ser du skillnad på skrivarna

Titta på märket/loggan och namnet på skrivaren (inringat i rött på bild). Till vänster är en gammal skrivare från Konica Minolta och till höger en ny skrivare från RICOH.

Konica minolta-skrivareSkrivare från Ricoh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg för steg

1. Skapa ett PayEx-konto

Länk till PayEx.

2. Kom igång med utskrifter

Länk till denna guide.

3. Koppla ditt PayEx-konto till LiU 

Länk till denna guide.

4. Fyll på ditt PayEx-konto 

Länk till denna guide.

Funktioner

Utskrift på campusdatorer

Länk till denna guide (Windows).

Utskrift från egen dator

Gå till portalen PaperCut och välj Webbutskrift i menyn. Vill du ansluta en annan enhet att skriva ut på kan du välja Mobilty print guides.

Kopiering

Länk till guide för kopiering

Länk till lathund för kopiering (PDF)

Scanning

Länk till lathund för skanning (PDF)

Tryckeritjänster

Gå till LiU-Trycks tjänster.

Felanmälan

Felanmälan ska ske till LiU-IT:s Kundcenter:

Support PayEx

Guider och hjälp

LiU-IT:s kundcenter har sammanställt guider, instruktioner och svar på vanliga frågor.

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 16 10:40:52 CET 2017