Göm menyn

Stressad? En kurs i hur du tar hand om din studiestress

Kursen består av tre tillfällen med olika teman om att hantera din stress och din studiesituation

  1. Stress och återhämtning. Här tar vi upp stressreaktioner, varningssignaler och friskfaktorer.
  2.  Studieplanering – Vi går igenom hur du kan göra för att komma igång med en planering över dina studier. Tillfället är inte enbart en föreläsning utan ger också stor möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte med andra studenter. Vi delar med oss till varandra av tips och idéer på hur studiesituationen kan förbättras.
  3. Mindfulness - med medveten närvaro får du lära dig att vara fokuserad, styra var du har din uppmärksamhet, inte grubbla över det som varit eller oroas för det som eventuellet kommer.

Campus Valla

Dag: Måndagar 2/10, 9/10, 16/10

Tid: 17:15-19
Plats : Studenthälsan Zenit, "hörnrummet"

Ledare: Susanne Ghomashi sjuksköterska, Jeanette Sjöström studievägledare och Marie Delsander mindfulnessinstruktör.

Anmäl dig här

 

 

 

 


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 26 09:27:09 CEST 2017