Göm menyn

E-tjänstekort

Studenter vid Medicinska fakulteten som skall genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) behöver ett så kallat e-tjänstekort för detta. E-tjänstekortet är ett plastkort med chip som innehåller de elektroniska certifikat som krävs för att få tillgång till Region Östergötlands journalsystem Cosmic. E-tjänstekortet används även som passerkort i Regionens lokaler.

Uthämtning

PIN-kodsbrev
Innan du ska på VFU första gången kommer du att få ett brev med PIN- och PUK-koder till ditt e-tjänstekort sänt till din folkbokföringsadress. Koderna i brevet används för att kvittera kortet vid uthämtningen, och du måste därför ha brevet med dig vid uthämtningen.

Uthämtning
Utdelning av e-tjänstekort sker på LiU-kortstationerna på Campus US och Campus Norrköping. Medtag PIN-kodsbrevet samt legitimation.

På Campus US delas korten ut under kortstationens ordinarie öppettider; ingen tidsbokning behövs. I Norrköping är utdelningen schemalagd och du kommer att kallas till den tid din grupp blivit tilldelad.

Vid problem

Om du kallats till uthämtning av e-tjänstekort men inte fått brevet med koderna, eller om du skall göra VFU nästa termin men inte kallats att hämta ett e-tjänstekort, kontakta :

e-tjanstekort@liu.se

Ange namn, personnummer samt vilken utbildning och campus (US eller Norrköping) du läser vid. Du kan även gå till någon av kortstationerna på Campus US eller Campus Norrköping direkt för assistans.

Ytterligare information

Region Östergötlands sida om e-tjänstekort

Parkering i samband med VFU

Om du under terminen har VFU-placering inom Region Östergötland kan du få tillstånd att parkera på Regionens personalparkeringar till personaltaxa med ditt e-tjänstekort. Se Regionens hemsida om parkering för instruktioner om hur man aktiverar detta.

Kontakt  

LiU-kort: liukortet@liu.se
LiU-ID: portal@studc.liu.se
E-tjänstekort:
e-tjanstekort@liu.se

 

Campus Valla

Studerandeexpeditionen, hus Zenit

Öppet: vardagar 12:00 - 15:30
Ändrade öppettider:
Sommarstängt 2/7-27/7

Uppdateringsautomater:
Studerandeexpeditionen
Vallabiblioteket i D-huset

 

Campus Norrköping

Studerandeexpeditionen, Kåkenhus

Öppet: vardagar 12:00 - 15:00
E-tjänstekortutlämning:
vardagar 13.00 - 15.00

Ändrade öppettider:
Sommarstängt 2/7-27/7

Uppdateringsautomater:
Studerandeexpeditionen
Biblioteket i Kåkenhus

 

Campus US

LiU-service, ingång 76, hus 511

Öppet: vardagar 11.00 - 14.00
E-tjänstekortutlämning: vardagar 11.00 - 14.00

Ändrade öppettider:
Sommarstängt 18/6-26/8. Kontakta liukortet@liu.se för tidsbokning under denna tid.

Uppdateringsautomat:
LiU-service

 

Tillträdesfrågor

Campusväktare Linköping
Telefon 013-28 5888
larm@lokal.liu.se

Campusväktare Norrköping
Telefon 013-28 5888
larmnor@lokal.liu.se

 

Ny student


Sidansvarig: liukortet@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 19 16:22:46 CEST 2018