Göm menyn

Terminstider

Vårterminen 2018

Höstterminen 2018

Vårterminen 2019

Vårterminen 2018

Filosofiska fakulteten:

2018-01-22 (v 4) -- 2018-06-10 (v 23)

Utbildningsvetenskap:

2018-01-22 (v 4) -- 2018-06-10 (v 23)

Undantag:
Adult Learning and Global Change, 60 hp: 2018-01-22 -- 2018-06-17

Medicinska fakulteten:

2018-01-22 (v 4) - 2018-06-10 (v 23)

Undantag:
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram.

Tekniska högskolan:

2018-01-15 (v 3) -- 2018-06-03 (v 22)

 


Höstterminen 2018

Filosofiska fakulteten:

2018-08-20 (v 34) -- 2019-01-20 (v 3)

Utbildningsvetenskap:

2018-08-20 (v 34) -- 2019-01-20 (v 3) med möjlighet till uppehåll över jul- och nyårshelgen.

Undantag: 
Intercontinental Master’s Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp: 2018-08-13 (v 33) -- 2019-01-20 (v 3) med möjlighet till uppehåll över jul- och nyårshelgen.

Medicinska fakulteten:

2018-08-27 (v 35) - 2019-01-13 (v 2)

Undantag:
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram.

Tekniska högskolan:

2018-09-03 (v 36) -- 2019-01-18 (v 3)

Undantag årskurs 1:

Civilingenjör-, ingenjör- och kandidatprogram (gäller även Carl Malmsten): 2018-08-21

Asienkunskap: 2018-08-27

Masterprogram på engelska: 2018-08-29

Tekniskt/naturvetenskapligt basår: 2018-08-31

Masterprogram på svenska: 2018-09-03

 


Vårterminen 2019

Medicinska fakulteten:

2019-01-21 (v 4) - 2019-06-09 (v 23)

Undantag:
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram.

Utbildningsvetenskap:

2019-01-21 (v 4) - 2019-06-09 (v 23)

Undantag: 
Intercontinental Master’s Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp: 2019-01-21 (v 4) -- 2019-06-16 (v 24)

Blanketter

De flesta ansöknings- och anmälningsblanketter kan laddas ner från nätet som pdf-dokument. Fakulteterna har ofta olika blanketter, välj därför rätt fakultet i listan nedan.

LiTH:s studiehandbok

LiTH:s detaljerade terminstider


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu May 17 17:08:22 CEST 2018