Göm menyn

logo su

Studentundersökningen 2017

Mellan 20 mars och 23 april genomförde LiU och studentkårerna en stor Studentundersökning, med syfte att ta reda på vad du som student tycker om din studiemiljö.

Enkäten innehåller frågor om utbildning, lika villkor för alla studenter, studentinflytande och service, men också om praktiska saker som studieplatser och studentkök. Studentundersökningen är ett initiativ från studentkårerna och är ett samarbete mellan kårerna och universitetet. Studentundersökningen har tidigare genomförts 2008, 2010, 2012 och 2015.

 

Tack till alla som besvarade Studentundersökningen!

 

Studentundersökningen är nu avslutad och sammanlagt kom det in 7 081 svar vilket resulterade i en svarsfrekvens på 42%. Det ger oss ett viktigt underlag för fortsatt arbete med att stärka LiU:s position som Sveriges bästa universitet för utbildning. 

Resultaten av Studentundersökningen kommer att presenteras för studenter och medarbetare tisdagen den 16 maj vid följande tillfällen:

Campus Valla, kl 9.15-10, i KY25

Campus US, kl 11.15-12, i Papaver

Campus Norrköping, kl 14.15-15, i TP52

Presentationerna är öppna för alla och ingen anmälan behövs.  


Svarsfrekvens 2017

LiU: 42%

Filosofisk fakultet: 44%

Medicinsk fakultet: 46%

Teknisk fakultet: 41%

Utbildningsvetenskap: 38%

 

Topplista sektioner

                2017 (2015)

1. KogVet: 87% (79%)

2. StatLin: 83% (82%)

2. Logoped: 83% (79%)

3. MedBi: 79% (78%)

4. BMA: 75% (79%)

5. ED-sektionen: 73% (94%)

6. Stimulus: 65% (73%)

7. GDK: 59% (96%)

7. SSHF: 59% (83%)

8. CMFS: 54% (52%)

8. FT: 54% (66%)

9. Socionom: 52% (56%)

9. SAKS: 52% (50%)

10. Y-sektionen: 51% (58%)

11. TBi: 50% (61%)

11. PULS: 50% (58%)

12. FLiNS: 45% (61%)

12. AT: 45% (65%)

13. MF: 44% (66%)

14. M-sektionen 43% (57%)

14. MT-sektionen: 43% (62%)

15. MiP: 42% (66%)

15. LSEK: 42% (58%)

16. SKA: 40% (46%)

16. Logistik: 40% (52%)

16. N-sektionen: 40% (57%)

17. MatNat: 39% (57%)

17. AJF: 39% (47%)

17. ELIN 39% (48%)

17. SSK-L och SSK-N: 39% (56%)

18. D-sektionen: 36% (49%)

19. SKUM: 35% (60%)

20. NLSEK: 34% (40%)

20. I-sektionen 34% (60%)

21. SeKeL: 32% (45%)

22. Ling: 29% (40%)

 

Se aktuell svarsfrekvens för program och kurser

 


Sidansvarig: martina.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 26 14:07:35 CEST 2017