Göm menyn

Erasmus

Alla Erasmusstudenter får ett stipendium som utbetalas i samband med studiestarten i utlandet. Stipendiet handläggs av International Office vid LiU. Om du vill läsa om vad som behöver uppfyllas för att en student ska få Erasmusstipendium kan du se de aktuella stipendievillkoren för läsåret 2013/2014 här. Du kan också läsa om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent i EU-kommissionens Erasmus Student Charter.

En nyhet är att det går att resa ut som Erasmusstudent mer än en gång under din studietid. Du kan resa ut på studier och/eller praktik sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå. Du skulle alltså till exempel kunna få stipendium för två månaders praktik och tio månaders studier medan du läser till kandidatexamen och sedan ändå ha möjlighet till ett års Erasmusstudier på magisternivån.

Om stipendiebelopp

Stipendiebeloppen kan variera från läsår till läsår. Den första utbetalningen sker när både stipendieavtal och Certificate of Attendance for Erasmus Grant inkommit till Lena Beyron.

Särskilt för dig som är stipendiat läsåret 2013/2014

Stipendiebeloppen nu under läsåret 2013/2014 är från 13.000 kr och uppåt beroende på studielängd. Under förutsättning att LiU  har mer stipendiemedel att fördela till sina Erasmusstudenter vid slutet av läsåret görs också en andra utbetalning till studenterna under sommaren. Storleken på en eventuell andra utbetalning under sommaren beror på hur mycket pengar LiU får och baserar sig på antalet studiemånader angivet i Certificate of Attendance for Erasmus Grant.

Stipendiebelopp inför nästa läsår 2014/2015

För dig som reser ut under läsåret 2014/2015 avgörs summan dels av vart du reser och dels av hur länge du är ute. Det beräknas på antalet dagar du är ute men för enkelhetens skull visas det i månadssummor nedan. Lägg märke till att du måste studera utomlands i minst 90 dagar för att kunna få stipendiet.

70% av stipendiet utbetalas när LiU har fått ditt stipendieavtal och ditt Certificate of Attendance och resterande 30% utbetalas efter att du har avslutat dina utlandsstudier, sänt in ditt Certificate of Departure och utvärderat din vistelse. 
 

                    

Stipendium i € per månad

(30 dagar)                 

Värdländer med höga levnadskostnader:

Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien

 375 €/månad   

Värdländer med levnadskostnader på låg eller medelnivå:

 

Belgien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien och Makedonien

315 €/månad

 

Blanketter för Erasmusstipendium, läsåret 2014/2015

Stipendieavtal 2014/2015 (pdf)

Maila, posta eller lämna in ditt Erasmus Stipendieavtal till International Office (erasmusstipendium@liu.se) före kursstart, dock senast 15 mars 2015.

 

Preliminary Certificate of Attendance for Erasmus Grant 2014/2015 (pdf)

Om du är ute under läsåret 2014/2015 ska du maila/posta Preliminary Certificate of Attendance for Erasmus Grant till International Office senast en månad efter kursstart, dock senast 1 maj 2015. Stipendiebeloppet baseras på studietiden angiven på Preliminary Certificate of Attendance for Erasmus Grant. Eventuella ändringar av studietiden ska meddelas International Office.

 

Certificate of Departure for Erasmus Grant 2014/2015 (pdf)

Innan du lämnar värduniversitetet ska du få slutdatumet för studierna bekräftat av ditt värduniversitet genom en underskrift på Certificate of Departure for Erasmus Grant så att LiU kan vara säkra på att du inte har fått för litet stipendium. (Om du är ute under 2013/2014 behöver du inte lämna in den här blanketten.)

 

Språktester

EU-kommissionen planerar för tillfället språktester för dem som ska studera på engelska, tyska, franska, spanska eller italienska. De beräknas bli klara i mitten av höstterminen 2014 och det innebär att en del av nästa läsårs utbytesstudenter kan komma att bli erbjudna språktester i sina planerade studiespråk före och efter sina utlandsperioder. Lägg märke till att testerna enbart är diagnostiska och att resultaten alltså inte påverkar studenternas möjligheter att resa ut.

 

Fyll i utvärderingen

För att uppfylla de av Europeiska kommissionen fastställda stipendiekraven för Erasmus krävs att man fyller i en avslutande rapport. När du fyllt i rapporten kan en eventuell andra utbetalning förberedas. Du kommer att få ett mail med en onlineutvärdering efter din utlandsvistelse. Håll utkik efter följande ämne och avsändare;

Ämne: Erasmus participant report request

Avsändare: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu

Erasmus praktikplatser

Läs mer om möjlighet till praktik och var du hittar lediga praktikplatser.

Större Erasmusstipendier för studenter med funktionshinder

Har du behov av ett större Erasmusstipendium för att täcka extra kostnader som uppkommer på grund av ditt funktionshinder? Läs mer här.

Facts & Figures

LiUs Eramuskod: SLINKOPI01

 

Några ord med...

...Helena Iacobæus, LiU:s Erasmussamordnare

Hur deltar LiU i Erasmus?

LiU är ett av de största Erasmusuniversiteten i Sverige. Vi gläder oss åt att vi har hundratals inresande studenter från EU varje år och att många LiU-studenter väljer att resa utomlands för att studera eller praktisera med Erasmusstipendium. Även lärare och annan personal reser på utbyten för att höja kvaliteten på undervisning och studentstöd.

Vad händer i framtiden?

Från 2014 lanserar EU ett nytt och mycket större Erasmusprogram som bland annat kommer att innebära mer samarbeten med universitet utanför Europa.

Vad innebär då det för studenter som tänker söka Erasmusmedel?

Eftersom det är ett stort förändringsarbete som ska drivas igenom över hela EU kan det första året med det nya programmet kännas lite trevande. Det är till exempel möjligt att avtalen med våra partneruniversitet kommer att skrivas under lite senare än vanligt. Men programmet ger framför allt nya möjligheter och vi ser verkligen fram emot att på sikt kunna utlysa stipendier för studenter som vill resa till partneruniversitet utanför Europa. Från LiU-personalens sida kommer vi att arbeta för att övergången ska gå smidigt för studenterna så att de ska kunna fokusera på att få ut så mycket som möjligt av den fantastiska period som utlandsvistelsen brukar innebära.
Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-22