Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Obligatoriska dokument 


Alla studenter ska, senast en månad efter terminsstart, skicka in ett Certificate of Arrival och ett Learning Agreement till Johanna Persson. Det går bra att skicka in dokumenten via e-post.

Det är ditt ansvar som utbytesstudent att se till att dessa dokument inkommer kompletta och i tid.
 

Certificate of Arrival
Genom att skicka in ett Certificate of Arrival så intygar studenten och partneruniversitet att studenten ankommit. När det inkommit registreras studenten på utlandsterminen i Ladok. Observera att utlandsterminen ej är synlig på Studentportalen! (skickas till Johanna Persson)
 

Learning Agreement
På Learning Agreement skrivs de kurser som studenten ska läsa, de godkänns av partneruniversitet och av LiU (den person som avgör tillgodoräknandet). Läs på programmets webbsida eller kontakta studievägledare/programansvarig för att veta om kurser kan tillgodoräknas. (skickas till Johanna Persson)

Dokumentet skrivs under och skickas in, antingen innan du åker utomlands eller efter att du har kommit på plats vid partneruniversitetet. När partneruniversitetet skriver under ditt Learning Agreement så kan du maila det till mig så ber jag att din departemental coordinator skriver under. Jag skriver under sist och arkiverar sedan dokumentet. 

 

Changes to Learning Agreement
Om du vill ändra kurser (lägga till, ta bort etc) från ditt ursprungliga Learning Agreement så gör du det genom att fylla i ett Changes to Learning Agreement Det är måste skrivas under och skickas in på samma sätt som det ursprungliga Learning Agreement. Om du inte vill ändra något så behöver du inte skicka in det. (skickas till Johanna Persson)


Page manager: international@ffk.liu.se
Last updated: 2012-05-03