Göm menyn

Studieplan

Till nominerade utbytesstudenter

När du tackat ja till vår nominering måste du upprätta en detaljerad studieplan. I studieplanen listar du de kurser du vill läsa under dina utlandsstudier. Kurserna måste godkännas av din utbildningsledare. Studieplanen måste skrivas i någon av de standardiserade blanketterna. 

Observera att den detaljerade studieplanen vid studier genom Erasmusprogrammet inom Europa och Nordtek inom Norden betecknas Learning Agreement och vid studier utanför Europa och Schweiz använder man beteckningen Study Plan.

Kursutbudet hittar du lättast via ditt partneruniversitets hemsida. Observera att det oftast är svårt att läsa på olika faculties/departments/schools/campus.

Du upprättar din detaljerade studieplan genom att:

 1. Titta igenom vad du skulle ha läst vid LiTH under samma tid – du behöver läsa kurser som du kan tillgodoräkna dig i din utbildning. Titta särskilt mycket på antalet studiepoäng; det hjälper dig inte att läsa en fempoängskurs i ett ämne utomlands om du i utbildningsplanen behöver tjugo poäng i ämnet.
   
 2. Välja ut de kurser du vill läsa vid ditt värduniversitet. Se även:
  Historik utbytesstudier från 2010 till vt2017  (Ej Ii/Yi studenter)
  Statistik och studieplaner 2014/2015-2016/2017

 3. Matcha först eventuella obligatoriska kurser, särskilt om du läser tredje året utomlands. Vill du studera utomlands fjärde året har du större frihet att välja kurser då du kan matcha dem mot dina olika profiler eller valfria kurser.
  Ett tips är att kolla kurserna med tidigare utbytesstudenter – en kurs som låter bra på pappret kan vara något helt annat i verkligheten.
   
 4. Dubbelkolla så att du verkligen kan läsa dina obligatoriska kurser i utlandet.
  Ta reda på om det finns kurser du måste läsa vid LiTH och när du kan läsa dem i stället: innan du åker eller när du kommer tillbaka.
   
 5. Diskutera igenom dina tilltänkta kurser med din utbildningsledare.
  Vid tillgodoräknandet tittar utbildningsledarna lika mycket på helheten som på de individuella kurserna, det kan hända att du får dispens om du vill läsa något speciellt som inte ingår i ditt kursutbud vid LiTH.
   
 6. Fyll i, skriva ut och signera, komplett laddas senare upp i Utreseportal, se punkt 8,9 och 10:
  Erasmusstudenter:
  Learning Agreement 2017-2018, Erasmus+ , =LA 
  Checklista Learning Agreement, Erasmus+ 2017/2018
  Förklaring ISCED 2013, vilket används under field of education i LA
  Om inte raderna räcker till i Learning Agreement, Erasmus+ gällande tabell A och/eller B:
  Appendix (Word) 
  Utanför Europa och Schweiz: Study Plan
  Nordplus: Learning Agreement, Nordplus 

  Omräkningskvoter för universitet som inte använder ECTS
   
 7. Boka tid via timecenter med din Utbildningsledare för diskussion av studieplan och signering.
   
 8. Komplett Study Plan (universitet i Schweiz och utanför Europa):
  Viktigt för LiTH bidraget.
  Erasmus, se punkt 9 och Nordtek, se punkt 10.
  När din Study Plan är komplett och signerad av dig och din utbildningsledare så ska du ladda upp den i Utreseportalen.
  Se mer information finns under Nominerade studenter.
   
 9. Komplett Learning Agreement, Erasmus+ (Erasmusstudenter)
  Viktigt för Erasmusstipendiet.
  När ditt Learning Agreement är komplett samt signerat av dig, din utbildningsledare samt partneruniversitetet så ska du ladda upp det i Utreseportalen. Se mer information under Nominerade studenter.
   
 10. Komplett Learning Agreement (Nordtekstudenter):
  Viktigt för Nordtekstipendiet.
  När ditt Learning Agreement är komplett samt signerat av dig, din utbildningsledare samt partneruniversitetet så ska du ladda upp det i Utreseportalen. Se mer information under Nominerade studenter.
   
 11. Vid kursändringar:
  Kontakta först din utbildningsledare per mail med info om önskade kursändringar.
  När din utbildningsledare per mail har godkänt dina kursändringar, fyll i gällande "Changes to dokument" och ladda upp den i Utreseportalen. Välj Form/blanketten "Outgoing students - uploading documents". Se mer info under Nominerade studenter 
  Kursändrings dokument till:
  Erasmusstudenter: Changes to Learning Agreement 2017/2018, Erasmus+ 
  Studenter vid universitet utanför Europa och Schweiz: Changes to Study plan
  Nordplusstudenter: Changes to Learning Agreement, Nordplus
  Om inte raderna räcker till i Changes dokumentet, fortsätt i: Continue Changes to Learning Agreement/Study Plan 

Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 24 11:13:44 CEST 2017