Göm menyn

Ekonomi och stipendier

Beroende på vilket av LiTH:s avtalsprogram du läser utomlands ingår oftast ett ekonomiskt bidrag eller stipendium. Du kommer att få mer information i samband med nomineringen och ansökan.

CSN

För frågor om studiemedel hänvisar vi till CSN. Vi vill dock uppmärksamma dig på följande:

 • Samtliga våra partneruniversitet är studiemedelsberättigande.
 • Din antagning till utbytesstudier syns i LADOK vilket också CSN ser. Du behöver därför INTE något intyg från LiU.
  Denna antagning syns dock tyvärr inte i Studentportalen.
 • Tänk på att ansöka om studiemedel för ett år oavsett om du bara ska studera en termin utomlands, eftersom det kan dröja innan du får dina betyg från partneruniversitetet. Studiemedel för utbytesstudier sökes på särskild blankett hos CSN.
  Kontrollera vad för regler som gäller för landet du ska åka till - både mängden pengar, proportionen av bidrag och lån och hur pengarna betalas ut kan skilja.
 • OM du ska genomföra utbytesstudier på höstterminen OCH läser en sommarkurs direkt i anslutning till utbytesstudierna, se då till att inte kurs-/terminstiderna överlappar. CSN räknar nämligen då både sommaren och hösten som EN sammanhängande period vilket kan dra ner studiemedelsbeloppet som du beviljas.
 • Läs mer om CSN utomlands.
 • Intyg om studiefinansiering - om du behöver visa partneruniversitetet hur du finansierar dina studier. 
  Se blanketten: Ansökan om intyg om studiefinansiering för studier utomlands.
 • CSN-blanketter 
   

Erasmus

Alla Erasmusstudenter får ett stipendium som utbetalas i samband med studiestarten i utlandet. Stipendiet handläggs av det centrala International Office vid LiU. Den första utbetalningen sker i samband med utresan.
Läs mer om Erasmus och Erasmusstipendium för studier

LiTH-bidrag

Detta bidrag är till nominerade studenter vid den Tekniska högskolan som kommer att studera kurser en termin eller ett läsår vid ett partneruniversitet utanför Europa (ev. till nominerade studenter som kommer att studera vid ett partneruniversitet i Norden och inte får Nordtekstipendium). Bidraget är inte till våra nominerade studenter som får Erasmusstipendium, Nordtekstipendium eller bidrag från schweiziska staten. 
Läs mer om LiTH-bidrag.

Nordplus/ Nordtek

Nordplusstipendiet är till studenter som åker på utbyte via något Nordplusnätverk.
Nordtek är ett Nordplusnätverk för studentutbyten mellan de Tekniska högskolorna i Norden. Nordtekstipendiet utbetalas endast om LiU får medel för detta och stipendiesumman varierar beroende på hur stort belopp som nätverket beviljats. 
OBS! Ingen ansökan eller avtal (mellan LiTH och studenten) behövs då LiTH International nominerar studenterna till stipendiet. De studenter som inte blir beviljade ett Nordtekstipendium får ett LiTH-bidrag.
Läs mer om Nordtek och Nordplus

Övriga stipendier


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 08 09:22:06 CEST 2018