Göm menyn

Intresseanmälan 

Din kompletta intresseanmälan visar att du vill studera utomlands. Med den anger du var du vill studera och vad du har för kvalifikationer och meriter. Läs om våra samarbetsavtal i Sökportalen för utbytesplatser, faktablad från våra partneruniversitet samt partneruniversitetens hemsidor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera information gällande utbytesplatser i Sökportalen.

Intresseanmälan gällande utbytesstudier 2017/2018 har stängt! Intresseanmälan gällande utbytesstudier 2018/2019 beräknas att öppna i mitten av oktober.

UTRESEPORTAL 2017/2018  

 

Det är studievägledningen som tar ut ditt betygsutdrag från Ladok och kontrollerar om du är behörig samt vilket medelbetyg och poäng du har. Om du behöver förklara något för studievägledningen så finns det en ruta för detta i Intresseanmälan.

En preliminär studieplan i en pdf för varje önskat universitetsval ska fyllas i och laddas upp i Intresseanmälan. Tips, när du söker kurser vid partneruniversiteten: ta reda på vad du ska läsa vid LiTH, inriktning och omfattning av de olika områdena under tiden för utlandsvistelsen och använd sedan detta som utgångspunkt för dina kursval. Komplettera med tänkbara valfria kurser som passar din utbildning. Kurserna behöver inte överensstämma med det egna programmets utbud men ska vara inom studiernas huvudsakliga inriktning. Har ett partneruniversitet inte de kurser som i nivå och omfattning motsvarar den inriktning du skulle ha läst på LiTH bör du välja ett annat partneruniversitet. Observera att dessa bara är preliminära, om du blir nominerad så kommer du senare att diskutera ditt önskade kursval med din utbildningsledare.

Eftersom man aldrig kan förutsäga vilka platser som söks eller inte ska man inte krångla till det i sin intresseanmälan utan rangordna universiteten i den ordning du önskar dem. När du har skickat din intresseanmälan får du ett svarsmail att vi har mottagit din ansökan. OBS! Om du tackar nej till utbytesstudier kan vi inte erbjuda din plats till någon annan student och platsen står tom.

Läs mer om: 

Om du har frågor angående din intresseanmälan, vänligen kontakta oss via e-mail: outgoing@lith.liu.se


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 17 09:42:21 CEST 2017