Göm menyn

Intresseanmälan 

Din kompletta intresseanmälan visar att du vill studera utomlands. Med den anger du var du vill studera och vad du har för kvalifikationer och meriter. Läs om våra samarbetsavtal i Sökportalen för utbytesplatser, faktablad från våra partneruniversitet samt partneruniversitetens hemsidor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera information gällande utbytesplatser i Sökportalen.
Se våra presentationer längst ner på sidan!

Intresseanmälan gällande utbytesstudier 2018/2019 har passerat, deadline var 15 november.
Nästa möjlighet att ansöka om utbytesstudier till restplatser i Europa vt19 är i juni 2018, deadline 10 september 2018. Intresseanmälan gällande utbytesstudier läsåret 2019/2020 beräknas att öppna i slutet av oktober 2018.
 

INTRESSEANMÄLAN & UTRESEPORTAL 2018/19 och 2017/2018  

(Söka utbytesstudier läsåret 2018/19, klicka i ovanstående länk " INTRESSEANMÄLAN & UTRESEPOTAL...", logga in med ditt LiU-ID och gör din Intresseanmälan, 1 Intresseanmälan/student. 

Det är studievägledningen som tar ut ditt betygsutdrag från Ladok efter 15/11-2017 och kontrollerar om du är behörig samt vilket medelbetyg och poäng du har. Om du behöver förklara något för studievägledningen så finns det en ruta för detta i Intresseanmälan.

En preliminär studieplan i en pdf för varje önskat universitetsval ska fyllas i och laddas upp i Intresseanmälan. Tips, när du söker kurser vid partneruniversiteten: ta reda på vad du ska läsa vid LiTH, inriktning och omfattning av de olika områdena under tiden för utlandsvistelsen och använd sedan detta som utgångspunkt för dina kursval. Komplettera med tänkbara valfria kurser som passar din utbildning. Kurserna behöver inte överensstämma med det egna programmets utbud men ska vara inom studiernas huvudsakliga inriktning. Har ett partneruniversitet inte de kurser som i nivå och omfattning motsvarar den inriktning du skulle ha läst på LiTH bör du välja ett annat partneruniversitet. Observera att dessa bara är preliminära, om du blir nominerad så kommer du senare att diskutera ditt önskade kursval med din utbildningsledare.

Eftersom man aldrig kan förutsäga vilka platser som söks eller inte ska man inte krångla till det i sin intresseanmälan utan rangordna universiteten i den ordning du önskar dem. När du har skickat din intresseanmälan får du ett svarsmail att vi har mottagit din ansökan. OBS! Om du tackar nej till utbytesstudier kan vi inte erbjuda din plats till någon annan student och platsen står tom.

Läs mer om: 

Om du har frågor angående din intresseanmälan, vänligen kontakta oss via e-mail: outgoing@lith.liu.se

Presentationer 

Inför utbytesstudier läsåret 2018/2019

Praktisk information från LiTH International:

Behörighet och kursval från utbildningsledare och studievägledare till :

Info om GDK Partneruniversitet, praktisk information från LiTH International och behörighet:


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 20 09:48:10 CET 2018