Göm menyn

Intresseanmälan

Din kompletta intresseanmälan visar att du vill studera utomlands. Med den anger du var du vill studera och vad du har för kvalifikationer och meriter. Läs om våra samarbetsavtal i Sökportalen för utbytesplatser, faktablad från våra partneruniversitet samt partneruniversitetens hemsidor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera information gällande utbytesplatser i Sökportalen.
Se Power Point presentationer längst ner på sidan!

Intresseanmälan gällande utbytesstudier 2018/2019 har passerat, deadline var 15 november.
Deadlines i kommande ansökningsomgångar för utbytesstudier:

INTRESSEANMÄLAN & UTRESEPORTAL 2018/19 och 2017/2018

(Intresseanmälan är nu stängd, men följande kommer att gälla för ansökan utbytesstudier vt19 och läsåret 2019/20: Söka utbytesstudier, klicka i ovanstående länk " INTRESSEANMÄLAN & UTRESEPOTAL...", logga in med ditt LiU-ID och gör din Intresseanmälan, 1 ntresseanmälan/student. 

Det är studievägledningen som tar ut betygsutdrag från Ladok för de studenter som har gjort en komplett Intresseanmälan efter 10 september respektive 15 november och kontrollerar behörighet samt medelbetyg och poäng. Om du behöver förklara något för studievägledningen så finns det en ruta för detta i Intresseanmälan.

En preliminär studieplan i en pdf för varje önskat universitetsval ska fyllas i och laddas upp i Intresseanmälan. Tips, när du söker kurser vid partneruniversiteten: ta reda på vad du ska läsa vid LiTH, inriktning och omfattning av de olika områdena under tiden för utlandsvistelsen och använd sedan detta som utgångspunkt för dina kursval. Komplettera med tänkbara valfria kurser som passar din utbildning. Kurserna behöver inte överensstämma med det egna programmets utbud men ska vara inom studiernas huvudsakliga inriktning. Har ett partneruniversitet inte de kurser som i nivå och omfattning motsvarar den inriktning du skulle ha läst på LiTH bör du välja ett annat partneruniversitet. Observera att dessa bara är preliminära, om du blir nominerad så kommer du senare att diskutera ditt önskade kursval med din utbildningsledare.

Eftersom man aldrig kan förutsäga vilka platser som söks eller inte ska man inte krångla till det i sin intresseanmälan utan rangordna universiteten i den ordning du önskar dem. När du har skickat din intresseanmälan får du ett svarsmail att vi har mottagit din ansökan. OBS! Om du tackar nej till utbytesstudier kan vi inte erbjuda din plats till någon annan student och platsen står tom.

Läs mer om: 

Om du har frågor angående din intresseanmälan, vänligen kontakta oss via e-mail: outgoing@lith.liu.se

Inför utbytesstudier vt2019

Praktisk information från LiTH International:

Behörighet och kursval från utbildningsledare och studievägledare till :

 

 


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 15 08:56:41 CEST 2018