Göm menyn

Vanliga frågor

Nedan hittar du information som du kan behöva när du fyller i din ansökan för utlandsstudier till ditt partneruniversitet:

 • Fakultet vid LiU (faculty, school, institution): Faculty of Science and Engineering
 • Linköpings universitets Erasmuskod: S LINKOPI01
 • Inom Europa är du Erasmusstudent/Erasmus exchange student
 • Adress: Linköping University
  Dean´s Office
  Att: LiTH International
  581 83 Linköping
  Sweden
   
 • Academic Coordinator/ Departmental Coordinator/Faculty Programme director = Utbildningsledare/Studievägledare
  Karin Karltorp/Susann Årnfelt, utlandsstudier-il@liu.se FTL, I, Ii, IND, KTS, SL
  Tea Nygren, tea.nygren@liu.se D, DAV, DI, C, GDK, IP, IT, MT, U 
  Lennart Hågeryd, lennart.hageryd@liu.se  BI, CM, EMM, M, Mec, MI, SUS
  Karin Björsten, karin.björsten@liu.se DPU
  Kia Ölvander, kia.olvander@liu.se  Bio, KA, KB, Kemi, TB (boka tid via mail)
  Torun Berlind, torun.berlind@liu.se ED, ED, EL, Mat, MED, Y, Yi
  Boka tid via tidsbokning
   
 • Institutional coordinator/ (Erasmus) Exchange coordinator/International Exchange Coordinator = Internationell samordnare
  på LiTH International, Faculty of Science and Engineering, mail: outgoing@lith.liu.se Boka tid via tidsbokning
  Annika Holm:  (ej Japan, Kina, Singapore, Taiwan, Tyskland eller Österrike)
  Åsa Karlsson (Japan,Kina,Taiwan och Singapore) 
  Simon Tibell (Tyskland och Österrike)
   
 • Vad heter mitt program på engelska: LiTHs utbildningsprogram översatta till engelska
   
 • Intyg om att du är försäkrad, se Student-UT försäkringen
  Kammarkollegiets försäkring, Student-UT, gäller i det land du ska studera samt resan dit och hem.
  Om du åker till ett annat land på exempelvis semester bör du ha en extraförsäkring.
   
 • Official Transcript of Records, Academic Record - ett utdrag från Ladok över dina avklarade kurser. Utdraget ska vara på engelska.
  Beställ via Studentportalen, eller hämta ut på Centrala studerandeexpeditionen.
  Se exempel Transcript of Records
   
 • Certificate of enrollment, Certificate of student status - intyg från Ladok om att du är en registrerad student vid LiU. Utdraget ska vara på engelska. Beställ via Studentportalen, eller hämta ut på Centrala studerandeexpeditionen.
  Se exempel Certificate of Registration alt. om du även ska visa vilka kurser du nu studerar: Certificate of Registration with courses
   
 • Du har/kommer att få per e-post nomineringintyg och intyg gällande dina engelska språkkunskaper motsvarande B2.
  Om du önskar språkintyg i moderna språk, se sida Språkintyg.
  Till en del universitet krävs språktest, se info i Sökportalen.
   
 • Learning Agreement / Study Plan – Se mer info om studieplaner.
  När den är komplett och signerad av alla berörda parter så ska den laddas upp i Utreseportalen. 
  Se Nominerade utbytesstudenter.
   
 • Fotografi - om du ska bifoga ett passfoto i ansökan, se till att fotot är av god kvalitet och gärna taget av fotograf i fotoaffär.
 • Motivationsbrev, tips
 • Rekommendationsbrev:
  Om du behöver detta till din ansökan eller för att söka stipendium, vänd dig i 1:a hand till en lärare som känner dig väl
  eller fråga din utbildningsledare. Vi på LiTH International skriver inte några rekommendationsbrev.
 • Ansökan till partneruniversitet:
  LiTH International nominerar studenter till våra partneruniversitet, vilket tar några veckor.
  Ansök inte förrän du har fått ett mail från oss om att du är nominerad. Det är ditt eget ansvar att fylla i ansökan rätt och att skicka den i tid till partneruniversitetet. Tänk på att posten kan ta tid ibland, vi rekommenderar att du skickar ansökan ca två veckor före deadline.
 • Antagningsbesked från partneruniversiteten:
  Vi har tyvärr ingen information när de olika universiteten skickar svar till studenterna.
  När du får antagningsbeskedet - läs igenom det noga och kontrollera vilka kompletterande uppgifter de vill att du skickar till dem samt att du gör din visumansökan i god tid (i de fall det krävs). Visumansökan gör du själv, detta kan vi tyvärr inte hjälpa till med.
  Blanketter för visumansökan skickas oftast direkt till studenten från värduniversitet efter att studenten har blivit antagen.
   
 • Jag vill börja blogga på liu.se - hur gör jag?

Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 22 09:17:48 CET 2018