Göm menyn

Information till nominerade utbytesstudenter

I vänstermarginalen finns en meny där du kommer vidare till mer viktig information. 

Utreseportal  

* Instruktion att ladda upp dokument i Utreseportalen och Start new application. Fyll i "Outgoing students - uploading documents" eller Erasmus Grant Agreement 2018-2019. Läs vilket formulär samt vilka dokument:

Bilaterala studenter (studenter nominerade till universitet i Schweiz och utanför Europa)

Se länk i vänstermarginalen till Studieplan. När du är klar med din kompletta och signerade Study Plan och Certificate of Arrival, CoA = dokument som bekräftar startdatum (ifyllt och signerat av partneruniversitetet) ska du ladda upp dem i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in Utreseportalen och välja Form/blanketten "Outgoing students - uploading documents". Du kan fylla i blanketten och ladda upp båda dokumenten samtidigt när du är på plats vid partneruniversitetet.

Vid ändringar av kurser, se dokumentet Changes to Learning Studyplan och instruktion i länken Studieplan. Du laddar upp dokumentet i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och väljer Form/blankett "Outgoing students - uploading documents"

Erasmusstudenter

Se länk i vänstermarginalen till Studieplan. När du är klar med ditt kompletta och signerade Learning Agreement, LA och Certificate of Attendence, CoA = dokument som bekräftar startdatum (ifyllt och signerat av partneruniversitetet) ska du ladda upp dem i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och fylla i Form/blanketten Erasmus Grant Agreement 2018-2019. Du kan fylla i blanketten och ladda upp båda dokumenten samtidigt när du är på plats vid partneruniversitetet. 

Vid ändringar av kurser, se dokumentet Changes to Learning Agreement och instruktion i länken Studieplan. Du laddar upp dokumentet i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och väljer Form/blankett "Outgoing students - uploading documents"

I slutet av dina utbytesstudier, Certificate of Departure, CoD= dokument som bekräftar slutdatum (ifyllt och signerat av partneruniversitetet) ska du ska ladda upp i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och väljer Form/blanketten "Outgoing students - uploading documents".

Nordtekstudenter

Se länk i vänstermarginalen till Studieplan. När du är klar med ditt kompletta och signerade Learning Agreement, LA och Certificate of Arrival, CoA= dokument som bekräftar startdatum (ifyllt och signerat av partneruniversitetet när du är på plats) ska du ladda upp dem i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in Utreseportalen och välja Form/blankett "Outgoing students - uploading documents". Du kan fylla i blanketten och ladda upp båda dokumenten samtidigt när du är på plats vid partneruniversitetet.

Vid ändringar av kurser, se dokumentet Changes to Learning Agreement och instruktion i länken Studieplan. Du laddar upp dokumentet i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och väljer Form/blankett "Outgoing students - uploading documents"

 

 

 

 


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 21 07:05:53 CEST 2018