Göm menyn

Minor Field Studies (MFS)

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sin C- eller D-uppsats genom en fältstudie under minst åtta veckor. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

MFS-uppsatsen ska vara relaterad till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

LiU har beviljats 22 MFS-stipendier inför läsåret 2017/18. Utlysningarna för studenter blir den 12/6-1/9 2017 respektive den 15/9-15/11. För utlysning och information riktad till studenterna, se studentwebbens MFS-sida https://www.student.liu.se/ut/centrala-sidor/faltarbete-minor-field-studies-mfs?l=sv&caslogout=1

 

Kontaktperson för MFS på LiU

Central kontaktperson för MFS är Helena Iacobaeus (013-286831) på Internationella enheten. 

 

MFS-länkar

MFS-portalen

Universitets- och Högskolerådet

 

 


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 08 07:36:19 CEST 2017