Göm menyn

Studentkalender

Är du student och vill lägga upp en händelse i kalendern? Gå in på Anmäl ny aktivitet.

Som anställd lägger du in händelser här.

Händelser närmaste månaden

2017-05-05

Samtal om queera livslopp-om att leva och åldras som lhbtq-person

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Anna Siverskog inleder med en föreläsning om sin avhandling: ”Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld”. Efter föreläsningen följer ett samtal om att åldras som lhbtq-person med Anna Siverskog, Christian Antoni Möllerop och Johanna Waara.
Kl 16:00 - 18:00
Plats: K3, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/forum-for-genusvetenskap-och-jamstalldhet, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2017-05-13

Fossilfritt Linköping

Övrigt - Student
Det är dags att ta ställning till vad som är en okej investering och vad som definitivt inte är det. Vi investerar inte våra pengar i vapenindustrin, eftersom det är moraliskt oacceptabelt. Kol, olja och gas är vapen riktade direkt mot vår framtid. Dags att desinvestera, att divestera!
Kl 12:00
Plats: Campus Valla
För mer information se https://350.org/, kontakta Ninna Stensgård, e-post https://350.org/about/contact/.

2017-05-25

Strimman: Är det viktigt att studera Bibeln i dagens samhälle?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Bibeln innehåller spännande texter om liv och död, människan och Gud. Den väcker historiska frågor om vad som ”verkligen hände” och innehåller vacker poesi och fängslande berättelser som har litterära kvalitéer. Det finns också en rik tolkningstradition. Bibeln har inspirerat tolkare till att kämpa för jämställdhet och rättvisa och till att formulera djuplodande reflexioner om vad det innebär att vara människa. Allt detta fascinerar bibelvetare. Men varför behövs kunskap om gamla, antika texter i dag? Denna föreläsning diskuterar vikten av att studera bibeln i dagens samhälle. Föreläsare:Carl-Magnus Carlstein, doktorand
Kl 18:00 - 19:00
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Vallabiblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/25-april?l=sv, kontakta Helena Klöfver, e-post helena.klofver©liu.se.

Prenumerera

RSSKalendariets RSS-flöde

 

SOF

Valborg

Föreläsning

iday

Teater

Humdag

Foto
1. David Einar Nygren
2. Göran Billeson
3. Oskar Lüren
4. Peter Modin
5. Maria Karlberg
6. Göran Billeson


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 12 13:14:40 CET 2014