Göm menyn

Examensregler

Grund och avancerad nivå

Generell examen

Högskoleexamen/Higher Education Diploma

Kandidatexamen/Bachelor Degree

Magisterexamen/Master Degree (60 credits)

 • Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
 • Avslutade kurser om 60 hp
 • Minst 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet)
 • Minst 15 hp på grund eller avancerad nivå
 • Examensarbete inom huvudområdet på avancerad nivå om minst 15 hp
 • För mer information om exempelvis olika förled, se Linköpings universitets lokala tillämpningsregler avseende generella examina eller kontakta Examensgruppen via kontaktformuläret.

Masterexamen/Master Degree (120 credits)

 • Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
 • Avslutade kurser om 120 hp
 • Minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet) varav minst 60 hp inom ett av Linköpings universitets huvudområden
 • Minst 30 hp på grund eller avancerad nivå
 • Examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet om minst 30 hp
 • För mer information om exempelvis olika förled, se Linköpings universitets lokala tillämpningsregler avseende generella examina eller kontakta Examensgruppen via kontaktformuläret.

Yrkesexamen

För att få en viss yrkesexamen krävs att man antagits och fullgjort det program som krävs för just denna examen. För mer information hänvisas till respektive utbildningsplan eller kontakta Examensgruppen via kontaktformuläret.

Forskarnivå

Studier på forskarnivå bygger på studier från den avancerade nivån.

Fördjupad information

Kontakt

Kontaktformulär

Telefon: 013-28 10 00

 

Besöksadress

Campus Valla
Studenthuset
Karta

Campus Norrköping
Kåkenhus
Karta


Sidansvarig: examen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-03